Ga naar de inhoud

Bron 10: Observaties tijdens het uitgaan

Foto van mensen op het terras van uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Om een globaal beeld te krijgen van de gang van zaken in en nabij de horeca, kan het zinvol zijn om observaties uit te voeren. Observeren levert informatie op over de soort uitgaansgelegenheden, het publiek, de manier waarop met genotsmiddelen wordt omgegaan en de incidenten die er plaatsvinden.

Draagvlak

Voor het uitvoeren van observaties is draagvlak van de projectgroepleden nodig. Je meldt dat observaties als middel worden ingezet en zorgt voor een akkoord van alle leden. Je meldt niet wanneer en door wie er wordt geobserveerd. Bepaalde leden van de projectgroep kunnen namelijk ook onderdeel zijn van de observatie zoals politie en horecaondernemers. Bespreek de uitkomsten van de observaties met (een deel van) de projectgroep KVU en probeer zo mogelijk al verbeterpunten af te spreken. Ga niet direct met de uitkomsten van de observaties naar de pers, dat kan het vertrouwen schaden.

Tips voor observaties: Zorg voor meerdere observatieteams zodat de observaties in meerdere horecagelegenheden tegelijkertijd worden uitgevoerd.Laat de observatoren zich kleden in de stijl van de gelegenheid.Observeer de hele avond, zowel binnen als buiten.Maak een keuze of de observatie anoniem plaatsvindt of dat de eigenaar van de gelegenheid op de hoogte is.Laat een observatie door een duo uitvoeren (twee zien meer dan een).Probeer niet opvallend aanwezig te zijn: het maken van notities mag niet in het zicht plaatsvinden, maar wordt bijvoorbeeld op het toilet gedaan.Vul het observatieformat direct na het observeren in. Bron: Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs (Trimbos-instituut , 2008)

Observaties zijn een momentopname en niet zaligmakend: bekende problemen kunnen niet worden gezien of bepaalde incidenten berusten op toeval.

De waarde van de observaties is dat het aanvullende informatie geeft. Ook worden op deze manier de resultaten uit andere bronnen getoetst. Verwerk de verschillende verslagen van de observaties in een rapportage. Benadruk je vooral de opvallende zaken die binnen en buiten de horeca zijn aangetroffen.

Format observaties tijdens het uitgaan

Om tijdens de observatie de verschillende zaken op te schrijven, kun je gebruik maken van het format observaties tijdens het uitgaan.