Ga naar de inhoud

Bron 3: Schouw openbaar uitgaansgebied(en)

Foto van mensen op het terras van uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Het doel van een schouw is om tijdens een rondgang door het uitgaansgebied de (zichtbare) problemen en risico’s te inventariseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om sporen van criminaliteit en vandalisme, vervuiling, achterstallig beheer, standplaatsen taxi’s, verkeersonveiligheid of brandveiligheid. De staat van de verlichting, het openbaar groen en het straatmeubilair wordt eveneens bekeken. Ook worden tijdens de schouw fysieke aspecten benoemd die van invloed kunnen zijn op de veiligheidsbeleving.

Samenwerken

Iedereen kan een schouw organiseren, maar een schouw krijgt extra waarde als verschillende partijen samen de schouw uitvoeren. Als je verschillende partners (zoals bewoners, ondernemers, politie, brandweer, opbouwwerkers en beheerders openbare ruimte) betrekt, bekijkt iedere deelnemer de problematiek vanuit zijn of haar invalshoek. De samenwerking kan leiden tot nieuwe en mogelijk ook snellere oplossingen.

Veiligheidsschouwen in Kleur

Een variant is ‘Veiligheidsschouwen in Kleur’. Met kleuren geven de schouwers de ernst van het probleem aan. Op de Wallen in Amsterdam is deze systematiek toegepast. Bewoners en ondernemers gingen op verschillende momenten van de dag (ook ’s nachts) de straat op om overlast door drugs en prostitutie in kaart te brengen. Deze aanpak maakt het mogelijk om per gracht, steeg, pleintje of straat aan te geven wat er op het gebied van overlast écht speelt. Dit vormt een goede basis voor het nemen van passende maatregelen.

Format schouw openbaar uitgaansgebied

Om tijdens de schouw de verschillende zaken op te schrijven, kun je gebruik maken van het format schouw openbaar uitgaansgebied.

Meer informatie