Ga naar de inhoud

Bron 2: Veiligheidsmonitor

Foto van mensen op het terras van uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Een lokale (veiligheids)monitor is een zinvolle aanvulling op de politiecijfers. De monitor geeft informatie over gegevens waar geen aangifte van wordt gedaan en die dus niet bekend zijn bij de politie.

De monitor geeft informatie over gegevens waar geen aangifte van wordt gedaan en die dus niet voorkomen in de politiecijfers.

Ook geeft de monitor je informatie over het slachtofferschap en/of de veiligheidsbeleving van bewoners op een bruikbaar analyseniveau (straat, buurt, gebied).

Als de gemeente beschikt over gegevens die buiten de monitor om zijn verzameld, bijvoorbeeld een enquête centrumgebied, neem dan dergelijke bronnen in de analyse mee.

De Veiligheidsmonitor
Gemeenten die veiligheid willen monitoren, kunnen gebruikmaken van de Veiligheidsmonitor van het CBS, ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG. De Veiligheidsmonitor is met ingang van 2019 een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook besteedt de Veiligheidsmonitor aandacht aan buurtproblemen, aangiftegedrag, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. In de Veiligheidsmonitor staan diverse vragen die betrekking hebben op het thema ‘veilig uitgaan’. Mensen die in een uitgaansgebied wonen krijgen vragen voorgelegd over bijvoorbeeld overlast door horecagelegenheden, bedreiging, drugsoverlast en dronken mensen op straat. Ook is er aandacht voor slachtofferschap. Er is bijvoorbeeld een optie waarbij mensen kunnen aangeven of zij zijn bestolen in een café, bar, disco of restaurant.

Bron: www.veiligheidsmonitor.nl