Ga naar de inhoud

Bron 5: Enquête horecaondernemers

Foto van mensen op het terras van uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Naast het uitgaanspubliek, is het ook mogelijk horecaondernemers te enquêteren. Het is raadzaam om deze enquête door de politie onder de aandacht te laten brengen bij de horeca. Bijvoorbeeld door de wijkagent de enquête persoonlijk te laten bezorgen en ophalen bij horecaondernemers.

Het is ook mogelijk dat een horecaondernemer de enquête uitzet bij zijn collega’s en dat de wijkagent deze vervolgens weer ophaalt. De ervaring leert dat inzet van de politie de respons aanzienlijk verhoogt (soms een 100 procent score). Een andere manier is om de wijkagent een herinneringsfunctie te geven: de politie fungeert dan niet als ‘postbode’, maar na een positief contact met de horecaondernemer herinnert hij/zij de ondernemer er nog even aan om de enquête in te leveren.

Format vragenlijst horecaondernemers

Het format vragenlijst horecaondernemers is een standaardvragenlijst waarin ruimte is voor vragen over lokale aspecten.