Ga naar de inhoud

Bron 6: Enquête bewoners in uitgaansgebieden

Foto van mensen op het terras van uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Bewoners van een KVU-gebied kunnen een goed beeld verschaffen van veiligheidskwesties. Als er veel overlastklachten zijn, is het bijvoorbeeld goed om een bewonersenquête te houden.

Format vragenlijst bewoners uitgaansgebied

Het format vragenlijst bewoners uitgaansgebied is te gebruiken voor het opstellen van een vragenlijst voor bewoners. Het format is gemakkelijk aan te passen aan de eigen lokale situatie.

Praktijkvoorbeelden