Ga naar de inhoud

Bron 7: Interviews met sleutelfiguren

Foto van mensen op het terras van uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Naast het gebruik van kwantitatieve gegevens, is het goed om ook kwalitatieve informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld door het interviewen van sleutelfiguren: de wijkagent, horecaondernemers, horecapersoneel, uitgaanspubliek, bewoners, jongerenwerkers, personeel van de eerste hulp, beveiligingsmedewerkers en toezichthouders.

Criteria sleutelfiguren

Sleutefiguren:

 • zijn betrokken bij het thema ‘veilig uitgaan’;
 • hebben en goed overzicht over de lokale situatie;
 • beschikken over de kennis om de belangrijkste vragen te kunnen beantwoorden;
 • zijn invloedrijk binnen hun ‘groep’ (in verband met implementatie);
 • kunnen met een zekere distantie een beschrijving geven;

Bron: Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs (Trimbos-instituut ,2008)

Criteria afnemen interviews

 • onpartijdige (deskundige) gespreksleider;
 • ruime bruto steekproef i.v.m. anonimiteit. De omvang van de bruto steekproef (het aantal te benaderen personen) kan in samenspraak met de projectgroep KVU bepaald worden;
 • 1-op-1 gesprek;
 • laagdrempelig locatie, bij voorkeur op de locatie van de respondent;
 • schappelijke aanvangstijd van het interview;
 • maximale gespreksduur is 45 minuten;
 • de gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anonimiteit is gewaarborgd;
 • eenduidige vragen;
 • basisvragen bij alle interviews zijn gelijk i.v.m. opzetten benchmark;
 • aanvullende specifieke vragen;
 • rapportage: gesprekverslagen of ’rode draad’-verslag (e.e.a. afhankelijk van de omvang).

Bron: Almere Marktonderzoek Advies (AMA)

Interviewprotocol voor sleutelfiguren

Het interviewprotocol voor sleutelfiguren is een basisformat en aan te passen aan de lokale situatie.