Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Technische bulletins en VAS-memoranda

Technische bulletins behandelen onderwerpen waarin normen of voorschriften niet (voldoende) duidelijk zijn. Zo is TB 80 een vervanging van hoofdstuk 20 van NEN-EN 12845+NEN 1073, omdat de onderhoudsbepalingen in de norm niet voldoende houvast bieden. Eenvoudige kwesties worden geregeld in interpretatiebesluiten, omvattender zaken staan in de technische bulletins. Net als normen bevatten technische bulletins de stand der techniek of gestolde consensus over hoe de markt vindt dat iets moet worden gezien, gemaakt, uitgevoerd, gedaan of aangepakt. Technische bulletins horen bij het normatief kader voor het inspecteren van de sprinklerbeveiliging op doeltreffendheid, en moeten worden toegepast bij aanleg en onderhoud van VBB-installaties met CCV-keurmerk.

Technische bulletins worden opgesteld door het deskundigenpanel VBB-systemen, onder verantwoordelijkheid van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging.

Concept-technische bulletins voor commentaar

Als het deskundigenpanel een technisch bulletin heeft opgesteld, wordt dit eerst voor commentaar gepubliceerd op deze pagina, zodat alle betrokkenen en belanghebbenden kunnen reageren. Nadat het ontvangen commentaar is verwerkt, wordt het technisch bulletin gepubliceerd.

Technische bulletins en normen

Het deskundigenpanel VBB-systemen werkt samen met de normcommissie Blusinstallaties van NEN aan het overnemen van de afspraken bij herziening van de normen. De technisch bulletins worden doorgegeven aan de verantwoordelijke normcommissie van NEN die de inhoud kan overnemen in de norm of in een NTA, zodat de technisch bulletins kunnen worden ingetrokken.

VAS memoranda

De Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) werden gebruikt voor de aanleg van sprinklerinstallaties in Nederland. De VAS en de VAS-memoranda zijn overbodig geworden met invoering van NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010. Voor nieuwe installaties kunnen de VAS en de vervallen VAS-memoranda niet meer worden gebruikt. De oude VAS-memoranda zijn nog beschikbaar voor inspectie van oude installaties.

Vervallen voorschriften voor bestaande installaties

Sprinklerinstallaties die voor zijn aangelegd volgens oude normen, worden bij inspectie beoordeeld volgens deze normen. Daarom moeten de VAS, de VAS-memoranda en technische bulletins die buiten toepassing zijn, beschikbaar blijven. Je vindt ze op de pagina met voorschriften voor bestaande installaties.