Ga naar de inhoud

Wetgeving Wet MBVEO

Bestaande bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten waren in het begin van de jaren 2000 niet meer voldoende om structurele overlast en voetbalvandalisme aan te pakken.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

In 2010 trad dan ook de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) in werking. Deze wet introduceerde bevoegdheden voor de burgemeester (artikel 172a Gemeentewet), de officier van justitie (artikel 509hh Strafvordering) en de rechter (art. 38v Wetboek van Strafrecht).

Ben je nieuwsgierig naar de toelichting van de wetgever op de wet? Lees dan de Memorie van Toelichting.

Evaluatie leidt tot wijziging

Na een evaluatie werd op 1 juli 2015 de Wet MBVEO gewijzigd. Hoewel de wet op meerdere punten werd aangepast, ging het vooral om de wijzigingen in de bevoegdheden van de burgemeester in artikel 172a Gemeentewet. Zo maakte de wetswijziging het voor de burgemeester mogelijk om een maatregel op te leggen bij een eenmalige ernstige verstoring van de openbare orde. Vanaf dat moment konden first offenders worden aangepakt.

Ook maakte de wetswijziging het mogelijk om een maatregel op te leggen voor een niet aaneengesloten termijn. En tot slot zorgde de wijziging ervoor dat de burgemeester van een andere gemeente een vergelijkbare maatregel kan opleggen wanneer voor die gemeente ook ernstige vrees voor een ordeverstoring bestaat.

De toelichting van de wetgever op de wetswijziging lees je in de Memorie van Toelichting.

Tweede evaluatie

Tussen maart 2020 en maart 2021 liet het WODC de wet evalueren door onderzoeksbureau Pro Facto. Uit deze evaluatie blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn in de toepassing van de wet. 

Wetteksten

Wil je de huidige wetteksten lezen? Die vind je hier: