Ga naar de inhoud

3c. Registratie en statistiek buurtbemiddeling

Of buurtbemiddeling nut heeft, is alleen af te lezen aan de resultaten. Daarom is het van belang de ervaringsgegevens voortdurend bij te houden. Daarvoor stelt het CCV landelijk een uniform webbased registratie- en statistiekprogramma beschikbaar. Hierin worden de aanmeldingen en resultaten geregistreerd, de doorlooptijden bewaakt en analyses gemaakt. Het is meteen een bron voor het jaarverslag en evaluaties.

Resultaten buurtbemiddeling

Wil je gebruik maken van het programma, mail dan je projectgegevens naar het CCV. Je ontvangt dan een inlogcode en wachtwoord om in te loggen.

Bij technische problemen met het registratieprogramma kun je contact opnemen met buurtbemiddeling@hetccv.nl.

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.