Ga naar de inhoud

3b. Bemiddelen

Buurtbemiddeling is afhankelijk van voldoende geschikte aanmeldingen om haar werk uit te voeren. Daarom is het nodig dat buurtbemiddeling bekend is bij de inwoners en instanties. De coördinator zal zich dan ook constant actief bezig moeten houden met voorlichting en pr. Verder stimuleert hij buren en verwijzers om zo snel mogelijk contact op te nemen met buurtbemiddeling als er wat aan de hand is: 'Buurtbemiddeling eerst!' Hoe eerder buurtbemiddeling wordt ingeschakeld, hoe groter immers de kans op een succesvolle afronding.

Buurtbemiddeling in de praktijk

Een traject buurtbemiddeling bestaat uit een aantal stappen, van melding tot nazorg. Een uitgebreide beschrijving van het hele traject staat in de bijlage ‘Buurtbemiddeling in de praktijk‘ van het handboek Buurtbemiddeling

Het bemiddelingsgesprek

Wat er inhoudelijk gebeurt tijdens het bemiddelingsgesprek, is te lezen in de beschrijving van het verloop van ‘Het bemiddelingsgesprek‘ uit het Handboek Buurtbemiddeling

Gedurende de uitvoeringsfase wisselen drukke en minder drukke perioden zich af. Zo is het in de zomer meestal drukker omdat mensen meer buiten leven of de ramen en deuren open zetten, waardoor mensen eerder overlast ervaren en ruzie maken. Dit vraagt om een flexibele planning van de inzet van buurtbemiddelaars. In andere perioden komen soms de aanmeldingen maar mondjesmaat binnen. Wellicht is dan nog het nodige ‘missiewerk’ te doen en moet buurtbemiddeling meer bekendheid krijgen bij bewoners en verwijzers.

Buurtbemiddeling Extra

Regelmatig is er sprake van ‘moeilijke gevallen’. Tijdens een gesprek kan blijken dat er meer én andere hulpvragen achter het conflict zitten. Zo kan de overlast ervaren of veroorzaakt worden door een bewoner die psychisch kwetsbaar is. Ook kan het zijn dat discriminatie een rol speelt, of dat er sprake is van intimidatie en bedreigingen. In beginsel zijn dit geen zaken voor buurtbemiddeling. Door goed te verwijzen naar de juiste instanties, of onder bepaalde voorwaarden een bemiddelingsgesprek aan te gaan, heeft buurtbemiddeling ook hierin meerwaarde. Zie ook bij Buurtbemiddeling Extra.

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.