Ga naar de inhoud

De deelnemende partijen leggen hun afspraken op hoofdlijnen vast in een convenant of samenwerkingsovereenkomst. Dit kan een eenvoudige, ondertekende verklaring zijn. Wanneer de ondertekenaars in deze fase al verdergaande afspraken willen maken, kunnen zij ook een uitgebreider convenant voor de samenwerking en uitwisseling van informatie opstellen. Met duidelijke afspraken ligt er een stevige basis onder de verdere ontwikkeling van buurtbemiddeling.

Wat wil je bereiken met buurtbemiddeling?

Het convenant bevat onder meer afspraken over:

  • Het doel dat men wil bereiken met buurtbemiddeling.
  • De hoeveelheid geld die de partijen bijdragen.
  • De uitwisseling van persoonsgegevens en andere informatie die van belang is, rekening houdend met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet politiegegevens.

Voorbeeld convenant

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.