Ga naar de inhoud

Lens: Ondermijning buitengebieden

De aanpak van ondermijning in het buitengebied is nog niet zo ver ontwikkeld. Steden en dorpen staan meestal centraal in de aanpak. Het lijkt er op dat criminele activiteiten zich verplaatsen van stedelijk naar het buitengebied. Buitengebied is gebied buiten de bebouwde kom.

Beeld van mappen met informatie. Ter illustratie van het CCV-dossier Informatiepositie gemeenten.

Criminele ondermijnende activiteiten zijn in buitengbieden minder zichtbaar, omdat er minder toezicht is. En in het buitengebied zijn plekken die een gelegenheid geven tot criminaliteit.

Kijk voor meer informatie over ondermijning in het buitengebied ook in deze CCV-webdossiers:

De lens ondermijning buitengebieden bestaat uit: