Ga naar de inhoud

Lens: Woninginbraak

Het aantal inbraken daalt al jaren. Die afname is voor een groot deel te danken aan preventie. Desondanks kan een woninginbraak een grote impact hebben op het gevoel van veiligheid van de bewoner van een gemeente. Er zijn vreemden in de woning huis geweest, iemand heeft aan de bezittingen gezeten en er zijn waardevolle spullen meegenomen.

Voor woninginbraak is een set van significante indicatoren en vindplaatsen van bronnen opgesteld. De indicatoren (en gerelateerde bronnen) zijn beoordeeld op basis van 6 criteria. De indicatoren zijn:

 1. Uitlegbaar
 2. Landelijk dekkend beschikbaar
 3. Op een voldoende laag schaalniveau beschikbaar
 4. In een continue tijdreeks (historisch en toekomstig) beschikbaar
 5. Betrouwbaar
 6. Te herleiden (in combinatie met andere indicatoren) tot bruikbare sturingsinformatie.

De lens woninginbraak bevat:

 • Een lijst van indicatoren voor het thema woninginbraak
 • Een opsomming van de meest zwaarwegende indicatoren onderverdeeld in verschillende categorieën:
  * Direct aan criminaliteit/woninginbraak gerelateerde gegevens
  * Gegevens over genomen maatregelen
  * Gegevens over bewoners
  * Gegevens over fysieke inrichting
  * Gegevens over activiteiten/ontwikkelingen
 • Aanwijzingen voor welke indicatoren te combineren zijn met andere indicatoren
 • Een verwijzing per indicator naar relevant bronmateriaal.
De inhoud van de lens bevat informatie die voor professionals is bestemd: Een overzicht met alle indicatoren voor woninginbraak Een grafische weergave van de indicatorenmatrix woninginbraak

Meer informatie