Ga naar de inhoud

Bronnen

In dit Excelbestand vind je een overzicht van bronnen en relevante organisaties. Informatie over indicatoren en relevante gegevens kunnen bij deze organisaties aangevraagd worden of online gevonden worden.

Beeld van mappen met informatie. Ter illustratie van het CCV-dossier Informatiepositie gemeenten.

In dit Excelbestand vind je een overzicht van bronnen en relevante organisaties. Informatie over indicatoren en relevante gegevens kunnen bij deze organisaties aangevraagd worden of online gevonden worden.

Het bestand is ingedeeld in de 4 typen gebieden en per type gebied opgedeeld in 3 kolommen;

  • Titel bron
  • Organisatie
  • Samenvatting/toelichting.

Het bestand kan worden gebruikt als groeidocument. Lokale of situationeel specifieke organisaties met informatie over ondermijning kunnen het bestand aanvullen. Op die manier ontwikkel je als gemeente een overzicht met alle relevante informatie.

Informatie van verschillende organisaties kan gecombineerd worden om tot meer inzichten te komen.

Bijvoorbeeld: Informatie van het Kadaster over administratieve leegstand kan gecombineerd worden met het insolventieregister om te zien of er nog activiteit in panden is van bedrijven die failliet zijn gegaan. Het Centraal Insolventieregister bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden.

Op basis van informatie van verschillende organisaties kunnen interventies worden gepleegd. Je kunt de informatie ook gebruiken om een interventie te evalueren door cijfers van voor en na de interventie met elkaar te vergelijken.

De informatie is daarnaast ook te gebruiken als sturingsinformatie voor en het funderen van beleid omtrent ondermijning in de buitengebieden van een gemeente.

Aanvullende hulpmiddelen

Een barrièremodel is een instrument dat kan worden gebruikt om de stappen van de (potentiële) crimineel/crimineel in kaart te brengen. Dat beeld geeft zicht op welke barrières er bij welke stap mogelijk zijn en waar specifieke interventies (barrières) waarschijnlijk effectief zijn.

Informatie uit de lens kan worden gebruikt om een barrièremodel op te stellen. Uit het barrièremodel kunnen mogelijk nieuwe indicatoren komen die specifiek zijn voor jouw gebied/gemeente. Daarmee kun je de lens aanvullen en nog beter gebruiken voor jouw situatie.

Wil je aan de slag met barrièremodellen? Kijk dan op de website: barrieremodellen.nl. Op deze website vind je voorbeelden van modellen en hoe je ermee kunt werken. Kan je hier wel wat hulp bij gebruiken? Schakel dan het CCV in. Neem voor meer informatie contact op met CCV-adviseur Lienke Hutten: Lienke.Hutten@hetccv.nl, 06 12 05 66 91.

Het modelprotocol biedt gemeenten een praktische manier voor het verwerken van gegevens. Het protocol bevat de randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat de aanpak in lijn met privacywet- en regelgeving is. Ook biedt het protocol een handige opsomming en categorisering van bronnen die gebruikt kunnen worden voor de aanpak van ondermijning. Het protocol is te downloaden op rijksoverheid.nl.