Ga naar de inhoud

Lens: Criminele uitbuiting

Als kinderen (of jong volwassenen) worden ingezet om strafbare feiten te plegen, dan is er sprake van criminele uitbuiting van minderjarigen. Dit is een vorm van mensenhandel. Binnen sommige families worden kinderen van jongs af aan systematisch opgeleid in het plegen van verschillende vormen van vermogenscriminaliteit, zoals inbraak, diefstal en fraude.

Beeld van mappen met informatie. Ter illustratie van het CCV-dossier Informatiepositie gemeenten.

Voor criminele uitbuiting is een set van significante indicatoren en vindplaatsen van bronnen opgesteld. De indicatoren (en gerelateerde bronnen) zijn beoordeeld op basis van 6 criteria. De indicatoren:

 1. Zijn uitlegbaar
 2. Zijn landelijk dekkend beschikbaar
 3. Zijn op een voldoende laag schaalniveau beschikbaar
 4. Zijn in een continue tijdreeks (historisch en toekomstig) beschikbaar
 5. Zijn betrouwbaar
 6. Leiden (in combinatie met andere indicatoren) tot bruikbare sturingsinformatie.

De lens voor het thema Criminele uitbuiting bevat:

 • Een generieke lijst van indicatoren
 • Een opsomming van de meest zwaarwegende indicatoren
 • Aanwijzingen voor welke indicatoren te combineren zijn met andere indicatoren
 • Een verwijzing per indicator naar relevant bronmateriaal
 • Voor iedere indicator of bron wordt indien mogelijk aangegeven voor welk doel zij benut kan worden. 
De inhoud van de lens bevat informatie die alleen voor professionals is bestemd. Je kunt de lens opvragen bij Michel de Vroege

Meer informatie