Ga naar de inhoud

Indicatoren

Deze indicatoren kunnen inzicht geven of er ondermijning plaatsvindt op het gebied van:

Beeld van mappen met informatie. Ter illustratie van het CCV-dossier Informatiepositie gemeenten.

Drugscriminaliteit is een veelomvattend onderwerp. De productie van hennep en synthetische drugs valt eronder. Maar ook de handel in drugs en drugsoverlast. Drugsgebruik en –handel zorgt voor sociale overlast die in de Veiligheidsmonitor in de top 5 van overlastvormen staat.

Algemene indicatoren en signalen die kunnen duiden op drugsproductie, drugshandel en drugsafval zijn onder andere:

 • Grote variatie in gemotoriseerde voertuigen met buitenlandse kentekens bij panden;
 • Verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen (bijvoorbeeld tijdens de avond of in de nacht);
 • Beslagen of afgeplakte ramen, of gordijnen die nooit open gaan;
 • De aanwezigheid of juist de afwezigheid van buurtpreventie d.m.v. bijvoorbeeld WhatsApp;
 • Verlopen vergunningen (dus geen vee zichtbaar) maar nog steeds activiteit op de locatie;
 • Recente herbestemming van agrarische bedrijven;
 • Aanwezigheid van rommel / niet schoon;
 • Aanwezigheid camera’s.

Voor verdere verdieping en specifieke indicatoren wordt er voor drugs onderscheid gemaakt tussen de volgende 3 categorieën:

 • Drugsafval
 • Drugshandel
 • Drugsproductie.

Drugsafval is chemisch afval afkomstig van illegale drugslaboratoria. Het kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. Bij de productie van synthetische drugs komt veel vloeibaar afval vrij waar de producenten vanaf moeten. Ook bij hennepteelt komt veel afval vrij in de vorm van plantenresten. Het is in Nederland niet mogelijk om drugsafval weg te brengen bij de milieustraat, omdat de productie van drugs strafbaar is. Daarom dumpen criminelen het afval op plekken waar ze niet betrapt worden.

Chemisch drugsafval is schadelijk voor de mens en het milieu. Het advies is dan ook om drugsafval niet aan te raken. Naast gevolgen voor mens en milieu zorgt drugsafvaldumping in buitengebieden voor verloedering en kunnen de kosten voor het opruimen hoog oplopen. Wanneer het chemische afval in de grond zit, moet het gebied worden schoongemaakt.

Lees meer over illegale dumping en de aanpak in Toezine (2019).

Indicatoren en signalen van illegale afvaldumping zijn:

In de natuur en bossen:
 • Plek is goed te bereiken met voertuigen en heeft vluchtwegen;
 • Grote vaten/ potten, jerrycans, blauwe vaten en/of vuilniszakken;
 • Kunststof of metalen vaten;
 • Uitgebrand voertuig;
 • Rond rijdende bestelbusjes of kleine vrachtwagens;
 • Lekspoor op de wegen naar natuur en bossen;
 • In de nacht op een niet voor de hand liggende plaats een voertuig;
 • Achtergelaten voertuig in bossen en natuurgebieden;
 • Dode natuur rondom dumpingplaats;
 • Afgeknipte wietplanten;
 • Grote hoeveelheden potgrond met daarin hennepresten;
 • Plastic plantenbakken/ potten.
In rivieren, waterputten, direct op de bodem, beekjes:
 • Zuurgraad van water in waterzuiveringsinstallaties is te laag;
 • Dode vissen;
 • Verkleurde vegetatie;
 • Dode natuur rondom dumpingplaats.
Dumping in riolering:
 • Lege jerrycans;
 • Zuurgraad van water in waterzuiveringsinstallaties is te laag.

Bij handel in verdovende middelen kan het gaan om softdrugs, harddrugs of synthetische drugs. Sommige verdovende mioddelen zoals hasj, heroïne en cocaïne worden geïmporteerd en eventueel daarna weer geëxporteerd. Nederland vervult hierin vanwege zijn gunstige ligging al jaren een sleutelrol. De opbrengsten uit de drugshandel worden deels geïnvesteerd in de legale economie.

Het kan voorkomen dat er illegale drugshandel plaatsvindt in natuurgebieden of bossen. Dit zijn vaak rustige plekken waar minder toezicht is op dit soort criminaliteit, zoals:

 • Natuurgebieden en bossen aan de rand van woonwijken. De criminelen treffen elkaar daar kort en komen er per auto of scooter.
 • Grote parkeerplaatsen (zoals bij een stadion voor een voetbalclub). De criminelen treffen elkaar daar kort en komen er per auto of scooter.

Meer informatie over de verhandeling van drugs is te vinden in het CCV-webdossier Drugshandel.

Drugsproductie is de productie van synthetische drugs en de illegale teelt van hennep. De productie van synthetische drugs is een chemisch proces. Hennepteelt bestaat uit het groeien en oogsten van wietplanten. De productie van drugs is in Nederland illegaal. Om die reden is het voor drugsproducenten aantrekkelijk om in buitengebieden te produceren. Op deze plekken is ruimte en weinig toezicht. Boerderijen en afgelegen/ leegstaande gebouwen zijn veel voorkomende plekken voor drugslabs. Hennepteelt vindt naast buitengebieden ook vaak in de bebouwde kom plaats.

Indicatoren en signalen zijn onder andere:

 • Groter dan gemiddeld energieverbruik;
 • Er treden regelmatig stroomstoringen op.

Voor algemene informatie over hennepteelt en synthetische drugs en de (totale) gecombineerde lijst aan indicatoren zie:

De illegale teelt van hennep is omvangrijk en heeft steeds vaker een bedrijfsmatig karakter. De georganiseerde criminaliteit is vaak bij hennepteelt betrokken. Hennepplantages zijn overal in Nederland. Het kan gaan om thuisteelt of om teelt op een grootschaliger niveau in allerlei soorten (bedrijfs)panden of op andere locaties.

Indicatoren en signalen die kunnen wijzen op hennepteelt zijn:

Drugs – algemeen
 • Veel voertuigen met buitenlandse kentekens bij panden;
 • Verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen (bijvoorbeeld tijdens in avond of nacht);
 • Beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open gaan;
 • Verlopen vergunningen (dus geen dieren meer), maar nog steeds activiteit op locatie;
 • Recente herbestemming van agrarische bedrijven;
 • Aanwezigheid van rommel / niet schoon;
 • Aanwezigheid camera’s.
Drugsproductie
 • Groter dan gemiddeld energieverbruik;
 • Er treden regelmatig stroomstoringen op.
Exclusief hennepteelt
 • Hennepkwekerijen kunnen een sterke en/of specifieke geur afgeven;
 • Laden en lossen gebeurt door wagens dicht tegen de schuren en gebouwen aan te parkeren;
 • Bij de schuren en gebouwen is er voornamelijk activiteit in de avond en nacht;
 • Licht dat 24/7 brandt, fel kunstlicht.

Meer informatie over hennepteelt vind je in het webdossier Drugscriminaliteit.

Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die via een synthese (chemische verbinding) worden gemaakt. Synthetische drugs komen onder andere voor in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden van (synthetische) drugs zijn XTC, amfetamine/speed, Crystal Meth en GHB.

Indicatoren en signalen die kunnen wijzen op synthetische drugsproductie zijn:

Drugs – algemeen
 • Veel voertuigen met buitenlandse kentekens bij panden;
 • Verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen (bijvoorbeeld in de avond of nacht);
 • Beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open gaan;
 • Verlopen vergunningen (dus geen dieren meer), maar nog steeds activiteit op locatie;
 • Recente herbestemming van agrarische bedrijven;
 • Aanwezigheid van rommel  (los vuil)/ niet schoon;
Drugsproductie
 • Groter dan gemiddeld energieverbruik;
 • Er treden regelmatig stroomstoringen op.
Exclusief synthetische drugs
 • Witte rook uit de afvoer/schoorsteen;
 • Geluidsoverlast door afzuiginstallaties;
 • Aanwezigheid van grote vaten of containers;
 • Verborgen ruimtes / plattegrond (kaart) die niet overeenkomt met de werkelijke situatie.

Lees ook het nieuwsbericht Politie ontdekt meer drugslabs (2020).

Prostitutie is sinds jaar en dag een lucratieve markt voor de georganiseerde criminaliteit. De georganiseerde misdaad houdt een deel van de prostitutiebranche dan ook stevig in zijn de greep (rapport Emergo). Dit kan resulteren in mensenhandel, uitbuiting en gedwongen prostitutie.

Indicatoren en signalen van illegale prostitutie zijn:

 • Verschillende (onbekende) mannen betreden de woning;
 • Grote variaties aan auto’s die stoppen in de buurt van de woning;
 • Advertenties op bekende websites en op dark web/deep web;
 • Er zijn mogelijk slecht/geen Nederlandse sprekende personen in de woning;
 • Geen deken op het bed;
 • Veel contant geld aanwezig;
 • Mogelijk een persoon (pooier) die elke keer geld komt halen;
 • Gordijnen die dicht zitten (mits deze zichtbaar zijn);
 • Veel anticonceptiemiddelen aanwezig;
 • Mogelijk krijgt de prostituee (veel) berichten van nummers die niet zijn toegevoegd als contacten;
 • Prullenbak gevuld met condooms of andere anticonceptiemiddelen;
 • Voor privacy is de woonruimte zoveel mogelijk verduisterd;
 • Mogelijk zijn er verdovende middelen aanwezig om het werk ‘makkelijker’ voor elkaar te krijgen;
 • Geen legitimatiebewijs in bezit,

Lees meer over prostitutiebeleid in gemeenten in het CCV-dossier.

De Nationale Rapporteur Mensenhandel verstaat onder mensenhandel; het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Mensenhandel en mensensmokkel worden soms met elkaar verward. Mensensmokkel is het illegaal transporteren van mensen over internationale grenzen. Bij mensensmokkel is in eerste instantie sprake van een vrijwillige relatie tussen de smokkelaar en de persoon die het land wil verlaten. Bij mensenhandel is er soms óók sprake van mensensmokkel, maar lang niet altijd.

Indicatoren en signalen van mensenhandel zijn:

 • Veel verschillende voertuigen bij panden;
 • Bedrijvigheid op alle uren van de dag, ook op onverwachte tijdstippen;
 • Recente herbestemming van agrarische bedrijven;
 • Beslagen of afgeplakte ramen, of gordijnen die nooit open gaan;

Lees meer in het CCV-dossier Mensenhandel of raadpleeg de Lens Criminele uitbuiting.