Ga naar de inhoud

Rol internet bij wapenbezit en -gebruik onder jongeren

Vetes die online beginnen, kunnen ook op straat uitgevochten worden.

Voor de aanpak van wapenbezit en -gebruik onder jongeren is het van belang een goed zicht op deze jongeren te krijgen. Voor dat zicht is óók de online wereld van belang. Contacten via internet en de invloed van sociale media spelen voor jongeren een belangrijke rol. Vetes die online beginnen, kunnen ook op straat uitgevochten worden. Jongeren met wapens uiten zich zowel fysieke als online en bewegen zich gemakkelijk tussen deze beide werelden.

Specifiek voor jeugdgroepen geldt dat het zicht op hen bemoeilijkt wordt, doordat deze netwerken tegenwoordig meer fluïde zijn en daarom snel wisselen in samenstelling. Ook de straatcultuur die de jongeren voorstaan, kan het zicht bemoeilijken. In die cultuur is het de norm dat je niet praat met de overheid. ‘Snitchen’ is straattaal voor iemand verraden.

Invloed van drillrap

Drillrap, met zijn verheerlijking van wapens en geweld, kan eveneens van invloed zijn op de jongerencultuur. Hoewel geweld een grote rol speelt in drillrap, is er maar in weinig gevallen een link tussen drillmuziek en geweldsincidenten. Dat blijkt uit het onderzoek Cappen voor clout? (zie onderin pagina). Criminologen Robby Roks en Jeroen van den Broek van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten in opdracht van de gemeente Rotterdam hoe de Rotterdamse drillrapcultuur eruitziet en wat de rol van geweld en sociale media is.

De gemeente Aalsmeer schenkt het spel ‘Strijden of snitchen’: it’s a serious game’ aan scholen, jongerenwerk en politie in haar gemeente. Zaken zoals de gevolgen van (niet) snitchen worden nagespeeld en besproken met jongeren. Luister voor meer informatie over drillraps naar de podcast over jongeren en messen op de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid.

Met de handreiking Zó krijg je samen zicht op jongeren biedt het CCV praktische hulp om de vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken, goed in te richten en op te pakken. Ook vind je hierin een overzicht van risicosignalen.

Op internet circuleren filmpjes en berichten waarin geweld en wapens verheerlijkt worden. Deze beïnvloeden jongeren op een negatieve manier; ze gaan het gedrag kopiëren en vinden dat stoer. Nieuw is dat de clips en berichten ook regelrechte bedreigingen kunnen bevatten tegen met name genoemde personen of groepen. Daarmee wordt een strafrechtelijke grens overschreden. Deze ontwikkeling is des te zorgwekkender, omdat ze het ontstaan van een geweldsspiraal bevordert.

In het Actieplan Wapens en Jongeren is het voornemen geuit actiever op te treden tegen illegale content. Dergelijk materiaal dient verwijderd te worden, waarvoor ook internethosts hun medewerking verlenen. Om te voorkomen dat gemeenten bij het signaleren van illegale content elk afzonderlijk in contact moeten treden met de internethosts, werken het ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG aan de inrichting van een centraal loket waar gemeenten terecht kunnen voor het laten verwijderen van illegale content.

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) maakte een drillboekje voor professionals met contextinformatie en praktische handvatten.

Gerelateerd