Ga naar de inhoud

Gedwongen stelen of zakkenrollen. Uitgehuwelijkt en de bruidsschat terug moeten betalen. Niet naar school mogen gaan of stelselmatig van school wegblijven. Met teveel mensen in een huis wonen en gespannen relaties met buurtgenoten hebben. Het kan de dagelijkse realiteit zijn voor kinderen uit multiprobleemgezinnen met een Roma-achtergrond. De startkwalificaties voor deze jongeren zijn slecht. Door de problemen die zich op verschillende leefgebieden voordoen, hebben ze minder uitzicht op een normale participatie in de samenleving. 

Probleemfamilies

Eerder speelden in Nederland de genoemde problemen vooral binnen families uit de zogenoemde ‘generaal pardon groep’. Zij vestigden zich in de jaren ‘70 in Nederland. De laatste jaren komen er ook nieuwe groepen EU-migranten met een Roma-achtergrond naar Nederland. Meer informatie over de achtergrond van Roma gezinnen en de verschillende groepen die naar Nederland zijn gekomen staat uitgebreid beschreven in dit boekje van de Politieacademie: ‘Aanpak multiproblematiek in gezinnen met een Roma achtergrond’.

Bovendien signaleren we steeds meer criminele multiprobleemfamilies met een andere achtergrond maar met dezelfde criminele uitingsvormen en de bijkomende handelingsverlegenheid bij professionals. Wat zij gemeen hebben met Roma gezinnen is de sterke culturele drijfveer, de gesloten (internationale) gemeenschap, en de grote mobiliteit (grensoverschrijdend, zonder registratie). Vaak blijven deze gezinnen onder de radar omdat zij in mindere mate deelnemen aan de maatschappij. Tijdens de ‘Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen’ van de Rijksoverheid zijn verschillende maatregelen ontwikkeld in 9 proeftuinen waar je gebruik van kunt maken.  

Niet alle families een probleem

De geschetste problematiek staat op geen enkele manier model voor alle Romafamilies. Er is sprake van een grote individuele verscheidenheid. We kunnen dan ook niet spreken over ‘de Roma’. Bovendien komt uitbuiting van kinderen vanuit de familiesfeer niet alleen voor in Romagemeenschappen.