Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


In welke gevallen kan de KNVB een maatregel opleggen?

De KNVB kan een stadionverbod of boete opleggen wanneer personen (alleen of in een groep) de openbare orde en/of de veiligheid bij voetbalevenementen in het stadion verstoren. Ook bij verstorend gedrag dat buiten het voetbalstadion plaatsvond, kan zij een stadionverbod opleggen. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak: ECLI:NL:RBMAA:2006:AY7409. Hieruit blijkt dat de KNVB een stadionverbod mocht opleggen voor gevechten die plaatsvonden in de avonduren na afloop van een voetbalwedstrijd en die niet in de directe nabijheid van het stadion waren.

Richtlijn termijn stadionverboden

In de Richtlijn termijn stadionverboden staan gedragingen opgesomd die kunnen leiden tot een stadionverbod of boete. Deze gedragingen verschillen van het niet kunnen laten zien van identificatie, tot aan doodslag.

Daarnaast staat in de richtlijn het ruim geformuleerde artikel 10.2 in de algemene voorwaarden van de KNVB. Op grond van dit artikel kan ook een stadionverbod en boete worden opgelegd. De relevante passages luiden als volgt:

  • "ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag; en/of
  • zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad;"

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid