Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Welke maatregelen kan de KNVB opleggen?

De KNVB kan een (landelijk) stadionverbod opleggen. Dit is een verbod om op een bepaalde tijd in, en/of in de directe nabijheid van een voetbalstadion aanwezig te zijn. Wordt een stadionverbod voor meer dan 12 maanden opgelegd, dan moet de overtreder ook nog een boete betalen.

Stadionverbod

De standaardvoorwaarden van de KNVB bieden de bond en de BVO”s de juridische mogelijkheid om een stadionverbod of een boete op te leggen. Deze voorwaarden gelden voor elk toegangsbewijs van een voetbalwedstrijd en voor  seizoenkaarten. Negeert een betrokkene het stadionverbod dan kan het verbod worden verlengd.

Voor het bepalen van de duur van een stadionverbod geldt de Richtlijn termijn stadionverboden. De ernst van de overtreding bepaalt mede de duur van het verbod. Een verbod kan gelden tussen de 3 en 240 maanden.

Ter illustratie: Je niet (willen) identificeren in een stadion betekent een stadionverbod van 3 maanden. Neemt iemand deel aan een aanval en/of vechterij met de dood tot gevolg, dan volgt een stadionverbod van 240 maanden. Richt het gedrag zich tegen personen die functioneel betrokken zijn bij het voetbal (bijvoorbeeld spelers, trainers, coaches, (assistent-)scheidsrechters etc.) dan kan de in de richtlijn genoemde termijn worden verdubbeld.
Een onvoorwaardelijk opgelegd stadionverbod kan op verzoek van één van de aangesloten voetbalclubs worden omgezet in een voorwaardelijk stadionverbod. De overtreder krijgt dan de mogelijkheid onbetaalde arbeid te doen voor de verzoekende voetbalclub.

De KNVB is daarnaast namens alle BVO’s gevolmachtigd om hun ‘huisrecht’ te beheren. Op grond hiervan kan zij een stadionverbod opleggen. Deze bevoegdheid wordt ingezet bij  personen die geen toegangsbewijs of seizoenkaart hebben gekocht, maar wel voor voetbal gerelateerde overlast zorgen.

De boete

Bij een overtreding waarbij een stadionverbod van 12 maanden of meer wordt opgelegd, legt de KNVB ook een geldboete op. Dit volgt uit de standaardvoorwaarden van de KNVB.

  • Voor personen tussen de 12 – 16 jaar is de geldboete €100,- euro.
  • Tussen 16 en 18 jaar is de geldboete €250,-.
  • Vanaf 18 jaar bedraagt de geldboete €450,-.

Bij overtreding van een opgelegd stadionverbod legt de KNVB bij een eerste overtreding een geldboete van € 900,- op, bij de tweede overtreding een geldboete van € 1.500,- en voor de derde en elk volgende overtreding een geldboete van € 2.000,-.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid