Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Wat kan iemand doen die het niet eens is met een stadionverbod of boete?

Is iemand het niet eens met het verbod of de boete, dan kan hij in eerste instantie tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie Stadionverboden van de KNVB. Dat moet binnen 14 dagen nadat hij/zij het deurwaardersexploot met de sanctie heeft ontvangen. Bij het in beroep gaan, blijft het stadionverbod van kracht. 

Bevestigt de Commissie Stadionverboden KNVB in de procedure het standpunt van de KNVB, dan is het mogelijk om het geschil aan de civiele rechter voor te leggen. In de civiele procedure gelden andere bewijsregels dan in het strafrecht; deze zijn minder streng.

 

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid