Product toegevoegd aan winkelmand

Mobiele bendes


Mobiele bendes

In Nederland zijn bendes actief die van gemeente naar gemeente trekken en een spoor van ellende achterlaten. Van inbraken in (vracht)auto’s, woningen en bedrijven tot zakkenrollen, straatroven, heling, oplichting en identiteitsfraude. Allemaal vergrijpen die een grote impact kunnen hebben op burgers (zogenoemde High Impact Crimes) en de samenleving ondermijnen. Wanneer dit stelselmatig gebeurt en er wordt samengewerkt door daders die internationaal actief zijn, is er sprake van mobiel banditisme. 

Gezamenlijke aanpak

Verschillende partijen kunnen – bewust of onbewust – criminele activiteiten van mobiele bendes faciliteren. Bijvoorbeeld verhuurders van loodsen voor de opslag van gestolen goederen. Of cafés die als ontmoetingsplek fungeren en hotels, vakantieparken en campings die onderdak bieden aan de criminelen. Voor de bestrijding van mobiel banditisme is bewustwording bij ondernemers, maar óók bij gemeenten van belang. Zo kunnen gemeenten bewoners van vakantieparken en opkopers van goederen verplichten zich te registeren of extra controleren op overbewoning. En als strafbare feiten gepleegd in verschillende regio’s gekoppeld worden, vallen straffen hoger uit dan bij veroordelingen op individuele feiten. Een gezamenlijke aanpak is dus essentieel.

Taskforce Mobiel Banditisme

In 2018 is de Taskforce Mobiel Banditisme opgericht. Deze taskforce brengt alle partners samen die betrokken zijn bij de bestrijding van mobiele bendes. De taskforce valt onder het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het bedrijfsleven, gemeenten, politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Marechaussee, het Openbaar Ministerie en ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid nemen deel. Doel van de taskforce is om Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bendes. Daarvoor heeft de taskforce een actieprogramma opgesteld.

Zelf aan de slag

Bekijk welke instrumenten ingezet kunnen worden tegen mobiele bendes.

Het CCV helpt

Wil je als gemeentelijke veiligheidspartner aansluiten bij de gezamenlijke strijd tegen mobiel banditisme, maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem contact op met CCV-adviseur Joeri Vig, joeri.vig(@)hetccv.nl. Hij kan je alles vertellen over mobiel banditisme, de taskforce en de aanpak van mobiele bendes via bijvoorbeeld het barrièremodel. Het CCV komt ook graag in contact met gemeenten die al actief zijn op dit onderwerp.