Ga naar de inhoud

Landelijke aanpak mobiele bendes

Voor de aanpak van mobiele bendes is een landelijke aanpak nodig.

Mobiele bende - illustratie in het dossier mobiele bendes van het CCV

Om mobiele bendes effectief aan te pakken, is het belangrijk dat alle publieke en private partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van mobiele bendes samenwerken. Dit gebeurt in een landelijke werkgroep. De werkgroep valt direct onder het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). De volgende partijen nemen deel:

 • VNO-NCW en MKB-Nederland
 • Detailhandel
 • Transport en Logistiek Nederland
 • Gemeenten Roermond, Enschede en Breda
 • VNG
 • Koninklijke Marechaussee
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

De werkgroep richt zich de komende tijd op de volgende punten:

 • Bewustwording van gemeenten en bestuur verder vergroten en hen handelingsperspectief bieden.
 • Systematische informatie-uitwisseling tussen winkeliers en politie doorontwikkelen.
 • Blijvende aandacht voor de toepassing van de strafvorderingsrichtlijn Mobiel Banditisme.

Taskforce Mobiel Banditisme

De werkgroep komt voort uit de Taskforce Mobiel Banditisme. De Taskforce werd in 2018 opgericht en zorgde er als aanjager voor dat alle publieke en private partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van mobiele bendes hun krachten hebben gebundeld. De Taskforce is eind 2022 opgeheven.

Alle opbrengsten van de Taskforce zijn gebundeld in een publicatie en het bijbehorende digitale barrièremodel mobiele bendes. Dit barrièremodel beschrijft het criminele proces dat een bende doorloopt en geeft per fase aan welke maatregelen partijen kunnen nemen. Kortom, er ligt een compleet pakket aan interventies op tafel waarmee mobiele bendes in alle fases van hun criminele ‘bedrijfsproces’ geraakt kunnen worden.

Wil je mobiele bendes ook een halt toeroepen en een publiek-private samenwerking op lokaal of regionaal niveau vormgeven? Neem dan contact op met Joeri Vig.