Ga naar de inhoud

Lokale aanpak mobiele bendes

Omdat mobiele bendes rondreizen, is het lastig om ze op te pakken. Hiervoor is samenwerking nodig.

Mobiele bende - illustratie in het dossier mobiele bendes van het CCV

Mobiele bendes blijven nooit lang op 1 plek. Ze reizen rond en slaan in verschillende gemeenten, vaak op één avond of één dag, hun slag. Voor gemeenten zijn mobiele bendes dus lastig om aan te pakken. Om slimmer in te spelen op de mobiliteit van deze rondtrekkende buitenlandse dadergroepen, is samenwerking belangrijk. Bijvoorbeeld binnen een regio of tussen regio’s. Door signalen te delen tussen politie en gemeenten, elkaar als lokale overheden snel te informeren en inwoners en ondernemers te betrekken, kunnen regio’s het mobiele bendes lastiger maken.

Het CCV helpt gemeenten en hun regio’s graag om te komen tot een regionale aanpak. Tijdens een eerste bijeenkomst gaan we in op:

  • het fenomeen mobiele bendes
  • de regionale problematiek
  • de huidige samenwerking
  • de gewenste samenwerking

Tijdens de vervolgbijeenkomsten begeleidt het CCV gemeenten en hun regio’s om de aanpak vorm te geven en te implementeren.

Wil je meer weten over de begeleiding van het CCV? Neem dan contact op met CCV-adviseur Joeri Vig.