Ga naar de inhoud

Malafide klusjesmannen

De malafide klusjesmannen maken bewust onduidelijke prijsafspraken

Een voorbeeld van mobiele bendes zijn de malafide klusjesmannen die vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland naar ons land trekken. In Nederland strijken ze tijdelijk neer op campings, de openbare weg of in goedkope hotels. Vaak verblijven ze in groepen en zorgen voor geluidsoverlast, vernielingen en rondslingerend vuil.

Vanuit hun tijdelijke verblijfplaats reizen ze het hele land door. Ze gaan langs de deuren en doen zich voor als klusjesmannen die voor een aantrekkelijke prijs werkzaamheden verrichten. Het gaat hierbij om werkzaamheden als:

  • Bestraten
  • Asfalteren
  • Dakdekken
  • Schilderen
  • Repareren van schoorstenen
  • Repareren van dak(got)en
  • Reinigen van gevels

De malafide klusjesmannen maken bewust onduidelijke prijsafspraken en vaak komen er na akkoord extra werkzaamheden bij. Na verloop van tijd drijven ze de prijs van de werkzaamheden op. Als inwoners vervolgens niet willen betalen, gaan de klusjesmannen over op bedreiging en intimidatie. Zodra er betaald is, zijn ze met de noorderzon vertrokken.

Door het mobiele karakter zijn de bendes moeilijk aan te pakken. Er kan daarnaast ook sprake zijn van meer onzichtbare criminaliteit, zoals de uitbuiting van werknemers en kinderen die hierdoor niet naar school gaan.

Schade

De schade bij (vaak oudere en kwetsbare) inwoners varieert van enkele honderden euro’s tot bedragen die oplopen tot meer dan €100.000. Daarnaast tast de bedreiging en intimidatie het veiligheidsgevoel van inwoners aan. Vaak denken gedupeerden (en soms ook de politie) dat ze geen aangifte kunnen doen, omdat het civielrechtelijke incidenten zijn. Omdat het meestal gepaard gaat met ‘listige kunstgrepen, en/of een samenweefsel van verdichtsels’ (artikel 339 SR) is dit niet altijd juist.

Benaming

In de handhavingswereld worden deze bendes ook wel ‘Irish Travellers’ genoemd. Dit is echter een benaming voor een subcultuur. Niet alle Travellers zijn crimineel. Wil je meer weten over de achtergronden en problematiek? Lees dan het onderzoek van de Politieacademie: Irish Travellers; Wat weten we er van?

Gezamenlijk barrières opwerpen

Om het fenomeen en de bijkomende problematiek aan te pakken is een gezamenlijke aanpak van belang. In het barrièremodel ‘Mobiel banditisme Verenigd Koninkrijk’ kunnen gemeenten en andere veiligheidspartners inzicht krijgen in de werkwijze van deze mobiele bendes. Vervolgens kan bepaald worden waar de bendes in hun voorbereidingen op of bij het plegen van criminele feiten tegengehouden kunnen worden.

Gerelateerd