Ga naar de inhoud

Maatregelen tegen mobiele bendes

Bekijk hier welke maatregelen ingezet kunnen worden tegen mobiele bendes

Ter bestrijding van heling zijn opkopers wettelijk verplicht zich bij de gemeente te melden als opkoper. Het Digitaal Opkopers Loket (DOL) maakt het registreren van opkopers gemakkelijker voor gemeenten.

Opkopers hebben een registratieplicht. Het Digitaal Opkopers Register (DOR) faciliteert opkopers bij het registreren van de goederen die zij aankopen. Om het DOR in jouw gemeente te introduceren, is een stappenplan opgesteld.

Voor de opsporing van criminelen en snelle informatie-uitwisseling zijn kwalitatief goede beelden van bewakingscamera’s essentieel. Vergroot de kans op geschikte beelden door ‘Excellent cameratoezicht’.

Een nachtregister kan een afschrikkende werking hebben op criminelen. Met een registratie in een nachtregister verliezen criminelen namelijk de anonimiteit. Ook wordt er een drempel opgeworpen om de locatie van het nachtverblijf als criminele ontmoetingsplaats te gebruiken. De gemeente kan de eis voor het bijhouden van een nachtregister opnemen in de APV en kan hier dan ook toezicht op houden.

Meer weten over het verplicht stellen van het nachtregister in de APV? Bekijk dan het stappenplan.

Gemeenten kunnen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen dat rooftassen (een met aluminiumfolie beklede tas waarmee beveiligingspoortjes worden uitgeschakeld) verboden zijn op openbare plekken en in de nabijheid van winkels. De gemeente Roermond heeft in de APV ook verboden om op openbare plaatsen, in de nabijheid van winkels en in winkels rooftassen of voorwerpen bij zich te dragen die diefstal vergemakkelijken. Zie APV Roermond artikel 2.44.

Winkeliers kunnen gebruikmaken van het Waarschuwingsregister Mobiel Banditisme. Zij kunnen informatie verzamelen en delen, waarna de politie en OM deze informatie kunnen gebruiken voor opsporing en vervolging.

Het Openbaar Ministerie eist sinds enkele jaren hogere straffen voor delicten gepleegd door internationaal opererende mobiele bendes. De strafvorderingsrichtlijn mobiel banditisme biedt een officier van justitie handvatten voor het bepalen van de strafeis. In principe worden er geen voorwaardelijke- of werkstraffen meer geëist, maar gaat het altijd om onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.

Mobiele bendes maken gebruik van buitenlandse katvangers. Door zich in een Nederlandse gemeente in te schrijven, ontvangen deze katvangers een burgerservicenummer (BSN). Nadat katvangers een BSN hebben ontvangen, worden ze door deze bendes begeleid om onder andere:

  • Voertuigen op naam te zetten
  • Bankrekeningen te openen
  • Telefoonabonnementen af te sluiten
  • Bedrijven in te schrijven bij de Kamer van Koophandel

Schade

Het inschrijven van katvangers leidt tot grote schade. Zowel bij burgers, het bedrijfsleven en de overheid als bij katvangers zelf. Burgers worden onder andere slachtoffer van fraude met betaalproducten, waarbij overschrijvingsbewijzen worden vervalst en vervalste facturen worden opgemaakt. Het bedrijfsleven ondervindt schade doordat katvangers goederen op rekening bestellen, leningen en verzekeringen afsluiten, maar hier niet voor betalen.

Ook voor de overheid zijn de praktijken van katvangers funest: verschillende belastingen worden niet afgedragen en de vele boetes die met voertuigen worden gemaakt worden niet betaald. De onbetaalde verkeersboetes lopen op tot honderden per katvanger, waarbij sommige katvangers een bedrag van meer dan €100.000 aan boetes open hebben staan.

Barrières opwerpen

Om de werkwijze van mobiele bendes rondom het verkrijgen van burgerservicenummers door buitenlandse katvangers inzichtelijk te maken, hebben de Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, politie, gemeente Den Haag en het CCV hier een barrièremodel over gemaakt. Door het model wordt ook direct duidelijk welke barrières verschillende partijen samen kunnen opwerpen om katvangers effectief tegen te gaan. Het barrièremodel is na in te loggen in te zien op www.barrieremodellen.nl.

Inschrijving in de BRP voorkomen

De gemeente Den Haag had last van katvangers die zich inschreven in de gemeente om een BSN te bemachtigen. In overleg met de Landelijke Eenheid van de politie, de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en de RDW heeft de gemeente een nieuwe werkwijze ingevoerd waarbij de gemeente de aangeleverde gegevens strenger controleert en het burgerservicenummer pas later verstrekt. Sindsdien heeft de gemeente Den Haag geen katvangers meer geregistreerd. De werkwijze bestaat uit 7 stappen en kan voor iedereen die zich voor het eerst in een Nederlandse gemeente wil inschrijven gebruikt worden.

Wil je weten welke stappen de gemeente Den Haag zet om misbruik van burgerservicenummers tegen te gaan? Vraag het stappenplan dan op door een e-mail te sturen aan CCV-adviseur Joeri Vig, onder vermelding van ‘Stappenplan bij inschrijving in de Basisregistratie Personen’.