Product toegevoegd aan winkelmand

Integraal veiligheidsbeleid


Integraal veiligheidsbeleid

Veiligheidskwesties zijn complex. Vaak té complex voor gemeenten om alleen op te pakken. Daarom hebben gemeenten wél de regie op hun eigen lokale veiligheidsbeleid, maar werken ze integraal samen met veiligheidspartners als de politie, het Openbaar Ministerie en (jeugd)zorginstellingen naar een integraal veiligheidsbeleid. Een goede regionale samenwerking biedt kansen voor versterking van het lokale veiligheidsbeleid.

Het CCV kan ondersteunen

Het vraagt veel tijd en kennis van een gemeente om dit integrale veiligheidsbeleid te coördineren. Het CCV kan gemeenten ondersteunen bij deze coördinerende rol, biedt checklisten IPV en JUP en een kwaliteitstoets. Maar ook bijvoorbeeld de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft concrete producten om uw integrale veiligheidsbeleid te optimaliseren

“Met de kwaliteitstoets kunnen we uw lokale veiligheidsplannen beoordelen. Dat is maatwerk, en we helpen u graag.”

- Axel Weggelaar

Hoe maak ik integraal veiligheidsbeleid?

Als een gemeente goed veiligheidsbeleid wil voeren, is een integraal veiligheidsplan onmisbaar. Het Kernbeleid Veiligheid van de VNG biedt hiervoor goede handvatten. Het bevat:

  • een strategische visie
  • een selectie van prioriteiten, inclusief aanpak
  • uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking
  • richtlijnen voor de organisatorische borging van beleid.

In de door het CCV samengestelde database veiligheidsplannen vindt u veel voorbeelden van gemeenten die u voorgingen. Uw veiligheidsplan niet in de database? Mail het naar Axel Weggelaar.

Maken, checken en toetsen: de kwaliteitstoets

Nadat u een veiligheidsplan heeft gemaakt, wilt u natuurlijk graag weten of het een goed plan is! Hiervoor liet het CCV de checklist IVP ontwikkelen. Gaat u vanuit uw veiligheidsplan ook een jaaruitvoeringsplan maken? Dan kunt u de checklist JUP gebruiken. Dit is een hulpmiddel bij het opstellen van jaaruitvoeringsplannen. Wilt u uw lokale veiligheidsplannen graag getoetst hebben door een deskundige? Dan kan Axel Weggelaar van het CCV u helpen met de kwaliteitstoets.

Links