Ga naar de inhoud

Opstellen uitvoeringsplannen integrale veiligheid

Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid geeft handen en voeten aan het Integraal Veiligheidsplan.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Met input van een aantal gemeenten ontwikkelde het CCV een stappenplan en een online vragenlijst, die je houvast bieden bij het opstellen van en het werken met het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid.

Wat is een uitvoeringsplan?

Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid is een doorvertaling van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) van de gemeente. Het geeft handen en voeten aan de hoofdlijnen die zijn vastgelegd in het IVP en benoemt de voorgenomen concrete inzet, actie en maatregelen rond de veiligheidsthema’s van het IVP.

Verschillen IVP en uitvoeringsplan:

  • Waar het IVP strategisch van aard is, is het uitvoeringsplan vooral tactisch-operationeel van aard.
  • In het uitvoeringsplan wordt meer nadruk gelegd op de aanpak en het benoemen van verantwoordelijkheden dan in het IVP.
  • Het uitvoeringsplan legt afspraken en samenwerking met interne en externe partners vast: welke partijen zijn betrokken bij de aanpak van welke veiligheidsthema’s? Welke partij is trekker?
  • De looptijd van het uitvoeringsplan is korter dan die van het IVP, over het algemeen 1 of 2 jaar.
  • Het uitvoeringsplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Bij stap 2 van het stappenplan lees je meer over de waarde en de meerdere functies die het uitvoeringsplan heeft voor de gemeente. Ook de relatie met het IVP komt hier aan bod.

Integraal uitvoeringsplan versus thematische plannen

Het uitvoeringsplan is ook een verbindend document van (of basisdocument voor) specifiekere plannen rond bepaalde veiligheidsthema’s. Bijvoorbeeld rond thema’s als de aanpak van high impact crimes en overlast van verwarde personen, heeft de gemeente vaak een projectgroep die werkt met een projectplan. Het uitvoeringsplan bevat verwijzingen naar en ingrediënten voor dergelijke projectplannen.

De adviseurs van het CCV helpen je graag bij het uitvoeren van een kwaliteitscheck van jouw concept Integrale Veiligheidsplan (IVP). Bekijk de infosheet.

Voorbeelden

Heeft jouw gemeente een goed uitvoeringsplan en mogen andere gemeenten daarvan leren? We ontvangen graag nieuwe uitvoeringsplannen. Wil je een toelichting geven op het proces hoe je samen met partners gekomen bent tot het nieuwe plan? We plannen graag een online interview in en na jullie goedkeuring plaatsen we dit in ons webdossier. Heb jij jouw plan gemaakt met behulp van de vragenlijst en het format dat je kreeg toegezonden? Wil je deze mailen aan CCV-adviseur Lilian Tieman zodat jouw plan op onze website kan worden opgenomen: Lilian.Tieman@hetccv.nl

Meer informatie

Op deze website vind je ook:

  • Een stappenplan dat je helpt om tot een uitvoeringsplan te komen, en je leert hoe u het uitvoeringsplan het meest effectief kunt benutten.
  • Een vragenlijst die je op eenvoudige wijze uw eigen format voor het uitvoeringsplan biedt.

Op deze website vind je ook enkele gemeentelijke veiligheidsplannen en uitvoeringsplannen.