Ga naar de inhoud

Grote steden

Demonstraties, rellen na afloop van voetbalwedstrijden en georganiseerde criminaliteit. Grote steden hebben met andere veiligheidsproblemen te maken dan kleinere steden of dorpen. Het gaat vaak om grotere problemen in een ingewikkeldere context.

Skyline van een stad. Ter illustratie van het CCV-dossier Grote steden.

Om van elkaar te leren en om hun gezamenlijke belangen goed te kunnen behartigen, hebben de grote steden in Nederland zich verenigd. Zo is er de G4, bestaande uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar ook de G40, bestaande uit 40 middelgrote steden, komt samen om problemen te delen en bespreken.

Het G40-stedennetwerk bestaat uit de volgende 40 steden:

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Almere
 • Alphen aan den Rijn
 • Amersfoort
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Assen
 • Breda
 • Delft
 • Deventer
 • Dordrecht
 • Ede
 • Eindhoven
 • Emmen
 • Enschede
 • Groningen
 • Gouda
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Heerlen
 • Helmond
 • Hengelo
 • ‘s-Hertogenbosch
 • Hilversum
 • Hoorn
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Lelystad
 • Maastricht
 • Nijmegen
 • Oss
 • Roosendaal
 • Schiedam
 • Sittard-Geleen
 • Tilburg
 • Venlo
 • Zaanstad
 • Zoetermeer
 • Zwolle

Netwerk Grote Steden

Daarnaast is er het Netwerk Grote Steden voor de ambtenaren die zich met openbare orde en veiligheid bezighouden (OOV’ers) in deze steden. Dit netwerk richt zich specifiek op veiligheid. Het helpt OOV’ers om het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk te organiseren, van elkaar te leren en te netwerken. Het CCV organiseert hiervoor de Netwerkdagen Grote Steden die elk jaar in een andere stad plaatsvinden.

Bestuurlijke G40 werkgroep Veiligheid

Een ander netwerk is de bestuurlijke G40 werkgroep Veiligheid. Hier praten de burgemeesters van de G40 en vertegenwoordigers van het Rijk (ministerie van JenV, ministerie van BZK, de VNG en het CCV) over (beleids)ontwikkelingen en actualiteiten op het terrein van veiligheid. De bestuurlijke G40 werkgroep Veiligheid vergadert 4 keer per jaar tijdens de G40 bestuurdersdagen en wordt voorgezeten door de burgemeester van Haarlem. Het CCV voert het secretariaat. Neem voor meer informatie over deze werkgroep contact op met CCV-adviseur Nienke van Zelst: nienke.vanzelst@hetccv.nl.