Ga naar de inhoud

Maak je eigen uitvoeringsplan

Door het stapsgewijs volgen van onderstaand overzicht, creëer je een format voor jouw uitvoeringsplan.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Een uitgebreide versie is binnenkort ook beschikbaar in Word.

Een of meerdere gemeenten

Is het uitvoeringsplan voor 1 gemeente of voor meerdere gemeenten bedoeld?

Looptijd

Is de looptijd van het uitvoeringsplan 1 of 2 jaar?

Terugblik

Hoe wil je dat de terugblik op ontwikkelingen van het afgelopen jaar/ de afgelopen 2 jaar eruit ziet?

Je hebt de keuze uit 4 formats:

 1. Een algemene paragraaf met alleen een overzicht van het veiligheidsbeeld/ cijfers.
 2. Een algemene paragraaf met zowel een overzicht van het veiligheidsbeeld/ cijfers, als de ontwikkeling van de aanpak.
 3. Een terugblik per veiligheidsthema/ prioriteit, met alleen een overzicht van de veiligheidsbeeld/ cijfers.
 4. Een terugblik per veiligheidsthema/ prioriteit, met zowel een overzicht van het veiligheidsbeeld/ cijfers, als de ontwikkeling van de aanpak.

Concrete inhoud uitvoeringsplan

De concrete inhoud (thema’s, acties, maatregelen en dergelijke) van het uitvoeringsplan kan op 2 manieren beschreven worden:

Format 1: Concrete inhoud per veiligheidshema/ prioriteit

Veiligheidsthema/ prioriteitDenk bijvoorbeeld aan het thema High Impact Crimes (HIC).
ActiepuntenHieronder vallen bijvoorbeeld woninginbraak en/of woningovervallen.
MaatregelenVoor bijvoorbeeld het actiepunt woninginbraak wordt in een bepaalde periode een aantal maatregelen uitgevoerd of interventies ingezet. Zo ook voor de andere actiepunten.

 
Format 2:  Concrete inhoud per prioriteit

PrioriteitWat zijn de hoofdthema’s?
MaatregelenWat zijn de maatregelen die in de komende periode worden genomen (per prioriteit) en welke interventies worden ingezet?


Overige inhoud

Je kunt als aanvulling op het format hierboven, onderstaande informatie opnemen: 

Bestuurlijke trekkerAmbtelijke trekkerInterne Partner(s)Externe Partner(s)
X*X**X***X****

*                 = Per veiligheidsthema/ prioriteit/ actiepunt
**               = Per actiepunt/ maatregel
***             = Per veiligheidsthema of prioriteit/ actiepunt/ maatregel
****           = Per veiligheidsthema of prioriteit/ actiepunt/ maatregel

Maatschappelijk effectiviteit

Hoe wil je dat de oriëntatie op maatschappelijke effectiviteit/ effectdoelstellingen eruit ziet?

Je hebt keuze uit drie formats:

 1. Een algemene paragraaf met een overzicht van de effectdoelstellingen voor het komend jaar/ de komende jaren en een stand van zaken per veiligheidsthema/prioriteit.
 2. Een kort verslag van de effectdoelstellingen voor het komend jaar/ de komende jaren en stand van zaken bij elk veiligheidsthema/ prioriteit.
 3. Een kort verslag van de effectdoelstellingen voor het komend jaar/ de komende jaren en stand van zaken bij elk veiligheidsthema/ prioriteit én de overige veiligheidsthema’s.

Communicatie

Optioneel: Wil je in het uitvoeringsplan een communicatieparagraaf opnemen?

 • Ja, door middel van een overzicht in een aparte paragraaf.
 • Nee.

Kosten

Optioneel: Wil je de kosten van de aanpak inzichtelijk maken in het uitvoeringsplan?

 • Ja, door middel van een overzicht in een aparte paragraaf.
 • Ja, per veiligheidsthema/prioriteit (invullen bij concrete inhoud uitvoeringsplan).
 • Ja, per maatregel (invullen bij concrete inhoud uitvoeringsplan).
 • Nee.

Capaciteit

Optioneel: wil je de beschikbare capaciteit van OOV inzichtelijk maken in het uitvoeringsplan?

 • Ja, door middel van een overzicht in een aparte paragraaf.
 • Nee.

Overige Veiligheidsthema’s

Optioneel: wil je de overige werkzaamheden van OOV (regulier beleid), anders dan de inzet rond prioriteiten en going-concern thema’s, inzichtelijk maken in het uitvoeringsplan?

 • Ja, door middel van een overzicht in een aparte paragraaf.
 • Nee.