Product toegevoegd aan winkelmand

Heling


Digitaal Opkopers Register (DOR)

Registratieplicht

Opkopers hebben een registratieplicht die staat omschreven in artikel 437 WvSr. Op basis van art. 437Sr zijn opkopers wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden, waarin ze moeten bijhouden: a) de datum van verkrijgen van het goed; b) een zo specifiek mogelijke omschrijving van het goed; c) de prijs; d) de naam en het adres van de aanbieder van het goed. In het geval van de handel in koper(legering) tegen contante betaling is ook de vermelding verplicht van het nummer en het type identiteitsbewijs waarmee de aanbieder zich legitimeert. Op basis va art. 437terSr kunnen gemeenten via de APV daarnaast opkopers verplichten een verkoopregister bij te houden. Deze registratieplicht voor de inkoop van tweedehands goederen bestaat sinds 1880.

Van papieren naar digitale registratie

De voor opkopers verplichte registratie van ingekochte goederen vond tot voor kort uitsluitend op papier plaats. In 2011 heeft de politie een digitale variant ontwikkeld die het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt genoemd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is in 2017 gestart met een wetgevingstraject om het gebruik van het DOR wettelijk verplicht te stellen.

Wat is het DOR?

Het DOR faciliteert opkopers bij het registreren van de goederen die zij aankopen. Een bijkomend voordeel is dat op deze wijze ook meer gegevens over het gekochte goed (waaronder foto’s) en de verkoper (legitimatieplicht) worden geregistreerd. Daarnaast kan het systeem worden gekoppeld aan andere databases en (politie)systemen. Het DOR biedt daarmee de mogelijkheid om automatisch, bijvoorbeeld aan de hand van een serienummer, te controleren of een goed als gestolen geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is, is er sprake van een match en ontvangt de politie hiervan automatisch een melding.

Gekentekende occasions

Het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert gemeenten om ondernemers niet te verplichten hun gekentekende occasions te registreren in het DOR, maar in plaats daarvan het RDW-kentekenregister aan te wijzen als gewaarmerkt inkoopregister. Het Kentekenregister van de RDW werkt volgens het ministerie afdoende om heling van gestolen voertuigen tegen te gaan. Bron: bovag.nl.

Stappenplan om het DOR te introduceren

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een stappenplan ontwikkeld om het DOR binnen gemeenten te introduceren. Voor vragen over het DOR kun je je wenden tot de DOR-helpdesk, (0)88 - 33 23 385.