Ga naar de inhoud

Stappen introductie DOR

Om het DOR in jouw gemeente te introduceren is een stappenplan opgesteld dat hier te downloaden is. Dit stappenplan bestaat uit 3 stappen: voorbereiding, de implementatie en de uitvoering. Hieronder staan de stappen en verantwoordelijke partijen weergeven en worden per stap – indien aanwezig – praktijkvoorbeelden als download aangeboden.

Foto van een dief die een fiets steelt. Ter illustratie van het CCV-dossier Heling.

1. Voorbereiding

A. Creëer bewustzijn binnen de driehoek (zowel gemeente als politie)
B. Committeer de driehoek aan de aanpak
C. Formaliseer het DOR (gemeente)

D. Faciliteer de registratieplicht voor opkopers (gemeente)

E. Optioneel: betrek omliggende gemeenten in de aanpak (gemeente)

2. Implementatie

A. Identificeer opkopers (politie en gemeente)

B. Informeer opkopers (gemeente)

C. Voorzie in voldoende controlecapaciteit (gemeente of politie)

D. Hanteer een groeimodel (gemeente en politie)

3. Uitvoering

A. Besteed aandacht aan de bewaarplicht (gemeente)
B. Stel eisen aan de registratie van bulkgoederen (gemeente)
C. Controles bij opkopers (politie of gemeente)

D. Sanctionering (gemeente en/of politie)

E. Preventief goederen registreren en serienummers checken door burgers

F. Stimuleer dat burgers serienummers controleren op Stop Heling

G. Faciliteer de registratieplicht van opkopers

4. Overige

A. Folders

B. Websites

Bestanden