Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Toegangssystemen zorginstellingen onderzocht op inbraakwerendheid

Hoe inbraakwerend zijn woningen die een toegangsysteem bieden voor zorg aan huis? Deze vraag kunt u gerust stellen aan uw zorgverlener of intermediair. En waar kunt u zelf opletten als u een toegangssysteem laat installeren of zelf installeert? Het CCV deed onderzoek naar een aantal systemen en geeft een samenvatting met aanbevelingen en handige tips op dit gebied, als aanvulling op onderzoek door Vilans

Als eigenaar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen onderzocht het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de toegangssystemen bij een aantal zorginstellingen. Het resultaat is dat de kwaliteit van de meestal SGK-gecertificeerde systemen veelal goed is. Alleen de randvoorwaarden die belangrijk zijn om inbrekers te weren, zoals inbraakwerende beglazing in of rond de voordeur en de afscherming van de draaiknop, lieten te wensen over. 

Achtergrond

Het CCV-onderzoek is aanvullend op het onderzoek van Vilans naar de ontwikkeling van elektronisch toegangsbeheer voor kwetsbare personen. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie én de medewerking van de onderzochte zorginstellingen, de intermediairs die de producten verkopen en/of plaatsen, de bewoners zelf en in sommige gevallen ook de fabrikanten. 

Onderwerp

Het CCV was benieuwd naar de kwaliteit van de onderzochte toegangssystemen, zoals hoe het toegangsbeheer praktisch geregeld is, hoe de systemen gemonteerd of geïnstalleerd zijn en hoe het beveiligingsniveau is. Er komt een aantal belangrijke aspecten aan het licht die het CCV in deze samenvatting onder de aandacht brengt. 

Politiekeurmerk

Bij de bezochte woningen is gekeken hoe het product geplaatst is en gebruikt wordt. Het beveiligingstechnische niveau van de voordeur en in sommige gevallen ook andere bereikbare ramen en deuren is beoordeeld op basis van de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk heeft een zeer gangbaar eisenpakket voor onder andere woningbeveiliging. Concreet betekent dat de inbreker minimaal drie minuten buiten de deur wordt gehouden met de meest gangbare inbraakmethoden. 

Resultaten

Uit de interviews met betrokken professionals en bewoners en de huisbezoeken aan zorgwoningen constateert het CCV dat niet alle gecertificeerde producten goed of adequaat gemonteerd zijn, wat het veiligheidsniveau in het gedrang brengt. Ook staat de kwaliteit van de systemen vaak niet in verhouding tot het slechte veiligheidsniveau van de voordeur van de woningen.    

Aanbeveling

Aanbevolen wordt om fabrikanten, installateurs, zorginstellingen en intermediairs kennis te laten nemen van deze samenvatting. Het CCV wil een bijdrage leveren om informatie op een transparante wijze te publiceren. 

Download