Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Sociale veiligheid op school vraagt om voortdurende aandacht

Gepest op school. Het overkomt jaarlijks zo’n 10% van de basisschoolleerlingen, blijkt uit de veiligheidsmonitor onderwijs. Marjolijn van Hest, adviseur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV): "Dat houdt grofweg in dat gemiddeld 3 op de 30 leerlingen in een klas wordt gepest. En dat in elke klas. De impact die pesten heeft op kinderen is groot, en beïnvloedt ook het veiligheidsklimaat op school."

Onlangs ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid samen met Stichting School & Veiligheid en de Nationale Politie, een gespreksleidraad voor politie en scholen: 'Samen voor een veilige school'. "Want een goede samenwerking tussen politie en school heeft een meerwaarde voor de veiligheid van leerlingen”, stelt Marjolijn van Hest. "Als het om pesten gaat, maar ook bij andere veiligheidsthema’s die op een school kunnen spelen zoals slaan, schoppen, schelden, bedreigen, diefstal, vernielingen enzovoort."

Veiligheid hoog op de schoolagenda’s

Stichting School & Veiligheid ontvangt en beantwoordt uiteenlopende vragen van scholen. Ze merkt dat scholen ervan doordrongen zijn dat kinderen en jongeren veilig moeten kunnen opgroeien en dat de school daar een grote rol in speelt. Uit de vragen die de helpdesk van de stichting ontvangt blijkt dat het besef groeit dat voor een veilig schoolklimaat samenwerking met de politie nodig is.

Toen een leerkracht van een ouder hoorde dat een 12-jarige leerling seksueel getinte foto’s stuurde naar klasgenoten, nam hij contact op met de helpdesk van Stichting School & Veiligheid. Een helpdeskmedewerker: "Ons advies luidt dan vooral om direct maatregelen te nemen die gericht zijn op de veiligheid van de leerlingen. Er moet veel gebeuren maar het allerbelangrijkste is natuurlijk om het slachtoffer op te vangen en te overleggen hoe de politie erbij wordt betrokken. Want sexting is een serieus misdrijf en daar moet aangifte van worden gedaan."

Samen beter handelen

De politie stelt in haar visie en ambitie op schoolveiligheid dat ze kennis en indrukken over jeugdigen en hun gezinssituatie ophalen uit onder meer de wijk en straat. Ze wil graag deze inzichten waar nodig delen met school om een beter en breder beeld te krijgen van de leefwereld van jongeren en de mogelijke risico’s. Om op basis daarvan samen de nodige maatregelen te kunnen nemen.

Nancy Vos, coördinator scholen bij de politie Den Bosch vertelt: "Door regelmatig preventief aanwezig te zijn op school leer je veel jongeren kennen. Andersom wordt de drempel lager voor leerlingen om contact op te nemen met de politie. Daardoor ben je eerder op de hoogte van signalen, en kun je beter handelen".

Gespreksleidraad ondersteunt samenwerking

De gespreksleidraad 'Samen voor een veilige school' ondersteunt de samenwerking tussen school en politie. Marjolijn van Hest: "Het is een praktisch hulpmiddel om samen stil te staan bij de veiligheidsthema’s die op school spelen en afspraken te maken welke preventieve acties school en politie samen kunnen inzetten. Ook is er aandacht voor wat er moet gebeuren tijdens een incident en in de afhandeling ervan."