Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Nieuwe methode om veiligheid vakantieparken aan te pakken

Een klein deel van de vakantieparken heeft de oorspronkelijke recreatieve functie verloren en kent problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Verschillende partijen in de regio ontwikkelden de methode Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector (SVOR). Hiermee kunnen eigenaren van vakantieparken en overheden het ontstaan van veiligheidsproblemen in vakantieparken aanpakken of voorkomen. Vrijdag 8 september overhandigde Patrick van den Brink, directeur CCV de 'Handreiking voor veilige vakantieparken' aan Inez van Pijnenburg, burgemeester Heerde en portefeuillehouder Veiligheid van het programma Vitale Vakantieparken.

Veiligheid en leefbaarheid

Het programma Vitale Vakantieparken - een samenwerking van 11 Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland, ondernemers van vakantieparken en andere partijen - ontwikkelde samen met het CCV en het ministerie van Veiligheid en Justitie de methode 'Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector'. Een klein deel van de vakantieparken heeft namelijk hun oorspronkelijke recreatieve functie verloren en kent problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Het kan gaan om overlast door dronkenschap of lawaai, maar ook om de verloedering van huisjes en parkgebied. Soms is er zelfs sprake van prostitutie, hennepteelt of de opslag van gestolen goederen.

Alle partners leveren bijdrage

Vaak hebben de lokale overheiden geen of onvoldoende beeld bij de aard en omvang van de problemen en ook is het niet altijd duidelijk welke instrumenten ingezet kunnen worden. Burgemeester Pijnenburg: "Het is duidelijk dat het aanpakken van de veiligheid van vakantieparken een complex proces is, dat slechts slaagt als alle partners een bijdrage leveren."

Overhandiging Handreiking Veilige Vakantieparken
V.l.n.r.: Hans van de Hoeve (burgemeester Epe), Patrick van den Brink (directeur CCV), Inez van Pijnenburg (burgemeester Heerde), Rob van den Hazel (programmamanager Vitale Vakantieparken).

Samen veilig ondernemen in de recreatiesector

Met deze nieuwe methode kunnen de parkeigenaren en overheden in 5 stappen ernstige veiligheidsproblemen aanpakken of voorkomen. "Want gezamenlijk tijdig maatregelen nemen, is de sleutel tot succes," meent Patrick van den Brink, directeur van het CCV.

Deze integrale benadering kende in 2015 al een succesvolle pilot in de gemeente Epe. Hieraan namen de gemeente, 3 ondernemers en lokale veiligheidspartners deel.

Stappen

De methode bestaat uit 5 opeenvolgende stappen. Na het opzetten van de samenwerking en de organisatie volgt het in beeld brengen van de problematiek. Vervolgens worden er acties en maatregelen ontwikkeld en uitgevoerd. Alle betrokken partijen hebben daarbij een rol. Aan het eind van het proces worden de acties en maatregelen doorontwikkeld en tenslotte naar regulier beleid omgezet.

De handreiking voor Veilige Vakantieparken beschrijft de rollen van de verschillende partijen, in het bijzonder die van de gemeente en licht alle afzonderlijke stappen toe.  

Handreiking

De handreiking kunt u kosteloos opvragen bij CCV via e-mail: joeri.vig@hetccv.nl.