Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Inspectie start onderzoek naar opvang slachtoffers loverboys

De Inspectie Jeugdzorg start een onderzoek bij jeugdhulpaanbieders, die gespecialiseerde hulp bieden aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

De inspectie heeft 20 jeugdhulpaanbieders, die zich richten op (vermoedelijke) meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel, gevraagd of zij residentiële opvang bieden. Dit bleek het geval bij 13 jeugdhulpaanbieders. Het onderzoek van de inspectie richt zich op deze 13 en gaat met name in op de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp.

Kwaliteitskader

De inspectie verricht het onderzoek op verzoek van staatssecretaris Van Rijn (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aanleiding is een actieplan van 3 jaar geleden, waarin de commissie Azough vaststelde dat er nog geen integrale ketenaanpak voor slachtoffers was. Wel kwamen er steeds meer slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Vervolgens stelde de Commissie Azough een kwaliteitskader op, voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. In het onderzoek sluit de inspectie nauw aan bij de kernelementen uit het kwaliteitskader van de Commissie Azough.

Het onderzoek loopt van juni tot november 2017. Het eindrapport wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar gepubliceerd.

Het CCV helpt

Bij het onderwerp Loverboys op deze website vindt u de handreiking Aanpak Loverboyproblematiek en het Stappenplan Ketenaanpak Loverboyproblematiek. Hier vindt u ook diverse maatregelen die u kunt nemen. Deze zijn onderverdeeld in preventie, signaleren en melden en interventies.

Daarnaast biedt het CCV het digitale barrièremodel loverboys. Dit barrièremodel visualiseert de werkwijze van loverboys in 4 stappen. Bij deze 4 stappen staan de signalen die kunnen wijzen op daders en/of slachtoffers.