Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Buurtbemiddeling beste oplossing bij burenruzies

Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte 2 ruziënde buurtbewoners. Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl met bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Maar liefst 70% van de aangemelde zaken werd goed opgelost. 2.564 getrainde bemiddelaars hielpen vorig jaar ruim 50.000 mensen bij het oplossen van burenconflicten. Dat is een topje van de ijsberg van het totaal aantal overlastzaken. Want niet iedereen vindt nog zijn weg naar buurtbemiddeling.

Het afgelopen jaar kende buurtbemiddeling een stormachtige groei. Zo'n 30 nieuwe gemeenten en woningcorporaties volgden het goede voorbeeld en bieden hun inwoners nu ook buurtbemiddeling aan. Inmiddels hebben 253 gemeenten getrainde bemiddelaars tot hun beschikking; dat is 65% van alle gemeenten. In 2008 waren dit nog 108 gemeenten. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Soorten overlast

De top 3 van meest voorkomende klachten dit jaar is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Buurtbemiddelingsorganisaties geven aan dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen. Zo komen getrainde bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Gemiddeld gaat het om zo’n 20% van het aantal aangemelde zaken dat als complex wordt aangemerkt. Buurtbemiddeling schakelt dan haar grote netwerk in om de juiste personen of instanties erbij te betrekken.

Aanpak woonoverlast

Dat problemen met de buren en woonoverlast steeds belangrijkere thema worden, blijkt ook uit het feit dat er sinds 1 juli 2017 een nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast is. Meer gemeenten en woningcorporaties zien buurtbemiddeling daarom als eerste logische en effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over buurtbemiddeling? Kijk in het dossier Buurtbemiddeling of neem contact op met CCV-adviseur Frannie Herder, 06 12 064 772.