Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

13 gemeenten aan de slag met werkwijze wijk-GGD’er

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat de in Vught beproefde werkwijze van de wijk-GGD’er verder invoeren. Op donderdag 7 september zijn de eerste gemeenten van start gegaan: Gorinchem, Grootegast, Haaksbergen, Haarlemmermeer, Heerenveen, Kerkrade en Waalwijk. Daarnaast doen 2 samenwerkingsverbanden van meerdere gemeenten mee. Dit zijn Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Veenendaal, Rhenen, Renswoude.

Tijdens de startbijeenkomst leerden de deelnemers elkaar beter kennen. Ook gingen ze met elkaar in gesprek over de lokale invulling van de rol van de wijk-GGD’er. Daarnaast stond leren uit de praktijk centraal: Michael Willemsen, manager van de Amsterdamse wijk-GGD’ers inspireerde de deelnemers door te vertellen over de aanpak en dagelijkse praktijk in onze hoofdstad. De Vugthse wijk-GGD’ers Esther Pullen en Sarah Voss gaven een goede inkijk in de Vughtse werkwijze en de vraagstukken en casuïstiek waar de wijk-GGD’er mee aan de slag moet.

Deelnemers en begeleidende CCV-team (de gemeente Gorinchem ontbreekt op deze foto).

Vervolgstappen

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt en begeleidt het CCV de gemeenten bij de te maken vervolgstappen. Begin oktober komen de gemeenten onder begeleiding van het CCV per regio weer bijeen. De gemeenten gaan de komende maanden aan de slag met het organiseren van draagvlak en het maken van werkafspraken met ketenpartners. Ook stellen ze het lokale profiel op van de wijk-GGD’er, vullen het takenpakket verder in en stellen de wijk-GGD’er aan.

Achtergrond wijk-GGD’er

Het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Deze personen veroorzaken overlast, maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De kans op escalaties neemt hierdoor toe. De wijk-GGD’er werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg en gaat gaat zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalaties te voorkomen.

In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft. De wijk-GGD’er heeft een uitgebreid netwerk: hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar, heeft lijntjes met de politie, de woningbouwcorporatie en andere partijen. De werkwijze blijkt succesvol.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de inzet van wijk-GGD’ers? Neem contact op met CCV-adviseur Leonie van Aarsen op 06 27 06 74 00.