Ga naar de inhoud

Achtergrondinformatie buurtbemiddeling

3 op de 10 bewoners zeggen dat overlast door buurtbewoners wel eens voorkomt in hun buurt. Zo’n 5% van de Nederlanders heeft zelfs vaak overlast van zijn buren. En ook de buurt kan ongemak hebben van ruzie tussen bewoners. Maar vaak is deze overlast niet ernstig genoeg om politie of justitie erbij te roepen. En meestal kunnen ook andere instanties zoals de gemeente of de woningcorporatie weinig betekenen voor de bewoners. 

Meerwaarde van buurtbemiddeling

Buurtbemiddelaars lossen 7 van de 10 burenruzies op

Buurtbemiddeling biedt gelukkig uitkomst. In Nederland wordt buurtbemiddeling al 25 jaar met succes toegepast. In de meeste gemeenten wordt deze dienst aangeboden. Getrainde buurtbemiddelaars helpen om conflicten tussen buren weer bespreekbaar te maken, zodat zij samen naar oplossingen kunnen zoeken. De werkwijze werpt al jaren vruchten af: buurtbemiddeling helpt bij het oplossen van 7 van de 10 burenruzies.  

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) biedt organisaties informatie en actieve ondersteuning bij de implementatie van deze succesvolle methode.  

Financiering buurtbemiddelingsorganisatie

Buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt door financiering van de gemeente en woningcorporatie(s). Kleinere gemeenten kunnen schaalvoordelen behalen door bijvoorbeeld aan te sluiten bij een buurtbemiddelingsorganisatie in een buurgemeente, of door samen een project te starten. Dat werkt wel zo efficiënt en bovendien garandeert deze samenwerking de voortgang van buurtbemiddeling. Een professional, de coördinator buurtbemiddeling, stuurt de organisatie aan. Een project starten is eenvoudig; in het CCV-handboek buurtbemiddeling staat hier meer informatie over.

Handboek en stappenplan buurtbemiddeling

Het Handboek Buurtbemiddeling helpt professionals bij het opzetten en uitvoeren van een project buurtbemiddeling. De verschillende fases van een project buurtbemiddeling zijn ook beschikbaar via het stappenplan op deze website.

Websites over buurtbemiddeling en overlast