Ga naar de inhoud

Aanpak van straatroof

Om straatroof te verminderen is aanpak nodig. Dit kan op verschillende manieren. Lees er meer over op deze pagina.

In de aanpak tegen straatroof werken verschillende partijen samen zoals politie, justitie, gemeenten en het CCV. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet campagnes in om burgers bewust te maken van dit type criminaliteit. De impact op slachtoffers is namelijk groot. Daarom valt straatroof onder de High Impact Crimes (HIC). Een integrale, lokale aanpak is het meest effectief. Hoe kun je dat als gemeente inrichten? Bekijk hieronder de verschillende aanpakken.

Aanpak gericht op slachtoffers

Zowel daders als slachtoffers zitten vaak in de leeftijdscategorie 14-18 jaar. Daarom is het onderwijs een goede plek om jongeren te waarschuwen. Hiervoor zijn campagnes en lespakketten over straatroof beschikbaar voor basisscholen, middelbare scholen en ROC’s.

Aanpak gericht op hotspots

Plekken of wijken waar veelvuldig criminaliteit plaatsvindt, noemen we hotspots. Bij een aanpak waar hotspots centraal staan, zet de gemeente monitoring en analyse in. De cijfers van straatroven en de pleegplaatsen (hotspots) worden gevolgd. Bij een toename wordt een analyse gemaakt en gericht actie ondernomen. Dat kan variëren van inzet van:

  • Een communicatiestrategie (lokale campagne)
  • Een buurttent *
  • (Tijdelijk) extra toezicht
  • Handhaving tot mobiel cameratoezicht.

* Met de inzet van een lokale buurttent wordt op een laagdrempelige manier contact gelegd met buurtbewoners. Wijkagenten en andere veiligheidspartners kunnen hier de bewoners informeren hoe ze bijvoorbeeld woninginbraak kunnen voorkomen. In de gemeente Houten wordt de bakfiets als alternatief ingezet om buurtbewoners te bereiken.

Aanpak gericht op wapens

Wapens zijn verboden. Toch komen wapenbezit en steekincidenten voor onder jongeren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV hebben een toolbox gemaakt met informatie, instrumenten en best practices om partners te ondersteunen om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan. De toolbox Wapens en Jongeren komt voort uit het actieplan Wapens en Jongeren en is samen met de betrokken partners ontwikkeld.

Overvallen en straatroof aanpakken

Veel gemeentes combineren de aanpak van straatroof met die van overvallen. Het stappenplan Aanpak overvallen geeft handvatten bij het ontwikkelen van een lokale aanpak.

Integrale aanpak

De gemeente Almere kiest voor een integrale aanpak waarbij, naast een persoons-, groeps- en gebiedsgerichte aanpak, ook scholen en ondernemers worden betrokken.

Weten hoe andere gemeenten straatroof aanpakken? Bekijk dan de praktijkvoorbeelden: