Ga naar de inhoud

Baanbrekende banenmarkt- Rotterdam

In Rotterdam werd een banenmarkt georganiseerd om jongeren uit de criminaliteit te houden.

Jongeren die afglijden in de maatschappij: hoe vang je die? Letterlijk, door ze op te pakken als ze een delict hebben gepleegd. Maar juist figuurlijk door je over hen te ontfermen en hun kansen te bieden. Dat laatste gebeurt in het baanbrekende project Banenmarkt dat de Rotterdamse wijk Charlois startte voor hun probleemjongeren. Het CCV sprak hierover met Hans Hoogesteger, teamchef Politie in Charlois (“Werk is mijn hobby”) en stadsmarinier Nienke Riemersma (“De stad veiliger maken doe je samen”).

Straatroof of pesterijtje?

Straatroof – het afpakken van iemand spullen met geweld – valt onder de noemer High Impact Crimes (HIC). De daders én slachtoffers van dit delict zijn vaak jongens in de leeftijdscategorie 14-18 jaar.

Nienke Riemersma (hierna N): “Neem het voorbeeld van een 15-jarige jongen die thuiskomt zonder schoenen.
Hans Hoogesteger (hierna H): “Wat is daar precies gebeurd? Werd er gevochten en uiteindelijk schoenen meegenomen? Was het straatroof? Is het pesten? Soms valt het onder alle drie de noemers.”
N: “Het slachtoffer noemt dit zelf een uit de hand gelopen pesterijtje. Maar in mijn ogen bagatelliseren jongeren daardoor het probleem. En dat is zeker een zorg.”

Kansrijke toekomst voor jeugd

Nienke (gemeente) en Hans (politie) zijn niet de enige die zich zorgen maken over deze jonge jongens. Welzijnsorganisaties zoals Thuis op Straat (TOS) en DOCK zetten zich in voor een kansrijke toekomst voor de jeugd.

H: “Beide organisaties hebben nauw contact met onder andere de wijkagent en jeugdagent. Jongens die af dreigen te glijden of al in aanraking zijn geweest met de politie kent de jeugdagent bij naam.”
N: “TOS, DOCK en agenten constateerden samen dat veel jongeren geen dagbesteding hadden. Zo ontstond het idee van een banenmarkt.”

Pronken met 2 jongens

Welzijnsorganisaties en wijkagenten vertelden deze jongeren over de banenmarkt en legden uit wat voor kansen dit hun zou kunnen brengen. De jongeren schreven een motivatiebrief met een overzicht van hun werkervaring. Dat werd vervolgens op het politiebureau aan de muur opgehangen. Lokale ondernemers werden daar ontvangen en er werd een match gezocht. Met als gevolg dat meerdere jongeren door de Banenmarkt aan een baan geholpen.

N: “Dit project van en voor de wijk is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen allerlei partners.”
H: “Niet iedereen was gelijk positief, zoals bijvoorbeeld die ene winkelier. Maar de wijkagent haalde hem toch over. Vervolgens kwamen twee kerels via dit project bij hem werken. Een tijdje later liep de winkelier te pronken met ‘zijn 2 jongens’. Dat vind ik prachtig om te zien.”

Banenmarkt als baanbrekend project

Jongeren werden gekoppeld aan een baan waardoor:

  • De jongeren zich nuttig voelen
  • Zij een positieve rol in de maatschappij kunnen krijgen
  • Er een betere relatie met hen wordt opgebouwd.

H: “We konden op deze manier jongeren een toekomstperspectief bieden en hen laten zien: je hebt een kans in de maatschappij. Normaal zagen ze de gemeente en de politie als iets abstracts, maar via de banenmarkt kregen ze er een gezicht bij. Daardoor konden we een relatie opbouwen en ze uit de anonimiteit halen.”

Rol van wijkagent bijzonder

De wijkagent speelde in dit project een bijzondere, maar ook cruciale rol.
N: “Bij een banenmarkt zou je niet als eerste aan de politie denken. Toch is de wijkagent juist de verbindende factor. Hij heeft contact met welzijnsmedewerkers, de jongeren, maar ook met ondernemers.
H: “En een goede bijkomstigheid: bij ons zijn de jongens weer beter in beeld.”

Samen verschil maken

Dat de banenmarkt een succes was, blijkt uit het aantal jongeren dat aan een baan werd gekoppeld. Een vervolg hierop, een Banenmarkt XL voor Rotterdam-Zuid, staat op de planning, maar staat wegens het coronavirus on hold. De agent en stadsmarinier kijken beide positief terug op de eerste versie van het project. Ze sluiten daarom af met:
H: “Ik vind het mooi dat we verschil maken in een hectische wijk, zoals Charlois.”
N: “Mee eens. En samenwerken is daarin cruciaal. Als we íemand kunnen helpen, dan ga ik jubelend naar huis!

Gerelateerd