Ga naar de inhoud

Particuliere pandeigenaren

Particuliere pandeigenaren kunnen, zonder dat zij er zelf weet van hebben, een pand verhuren aan iemand met criminele intenties.

Flatgebouw. Ter illustratie van het CCV-dossier Vastgoedcriminaliteit.

Hierdoor kunnen er criminele activiteiten in hun panden plaatsvinden. Wanneer er eenmaal een malafide huurder in een pand zit, kan dit grote gevolgen hebben voor de eigenaar. De veiligheid van de pandeigenaar kan in het geding komen, het pand kan door de burgemeester of de politie tijdelijk worden gesloten en het pand kan schade oplopen door de criminele activiteiten die daar plaatsvinden. 

Rol

Particulieren pandeigenaren moeten criminele huurders weren. Daarnaast hebben zij een signaleringsfunctie. Als particuliere pandeigenaren het vermoeden hebben dat er criminele activiteiten in hun pand plaatsvinden, moeten zij hiervan melding maken bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem.

Maatregelen

Particuliere pandeigenaren worden geadviseerd om bij verhuur gebruik te maken van een bemiddelaar (zoals een vastgoedmakelaar) die is aangesloten bij een brancheorganisatie. Als particuliere pandeigenaren het pand zelf verhuren, kunnen ze zelf ook een aantal stappen ondernemen om een criminele huurder te weren.

Voorafgaand aan de verhuur is het wenselijk de potentiële huurder te screenen. Dit kan onder andere door een inkomenstoets uit te voeren en door te vragen naar identiteitsgegevens. Daarnaast is het goed voorafgaand aan de verhuur een gesprek te voeren met de potentiële huurder. Mochten er zorgen zijn over de potentiële huurder, dan kan een pandeigenaar ervoor kiezen niet met deze huurder in zee te gaan.

Tussentijds kunnen particuliere pandeigenaren het gehuurde pand ook controleren. De huurder moet hier vooraf wel van op de hoogte worden gebracht. De tussentijdse controle kan worden opgenomen in de huurovereenkomst.

Bij een vermoeden van criminele intenties kunnen particuliere pandeigenaren een melding maken bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem.

Achtergrondinformatie