Ga naar de inhoud

Vastgoedmanagers

Vastgoedmanagers verhuren en beheren woningen, kantoren en winkels. Dit doen zij in opdracht van private en publieke vastgoedbeleggers, zoals institutionele beleggers, grote(re) particuliere beleggers, woningbouwcorporaties en landelijke en lokale overheden.

Flatgebouw. Ter illustratie van het CCV-dossier Vastgoedcriminaliteit.

Zowel tijdens het verhuren van een pand als bij zittende huurders kunnen vastgoedmanagers instrumenten toepassen om criminele activiteiten in de panden die zij beheren te herkennen en te voorkomen, zoals professionele screening bij de verhuur en duidelijke afspraken met zittende huurders. Toch kunnen ze niet altijd voorkomen dat er criminele activiteiten in een pand plaatsvinden. Hierbij gaat het naast hennepkwekerijen en productie en verspreiding van (synthetische) drugs over wapenbezit, geldopslag, illegale prostitutie en bijvoorbeeld gokken.

Criminele activiteiten zijn niet alleen schadelijk voor de eigenaar van het vastgoed en de vastgoedmanager (financiële schade en imagoschade), maar ook voor de omgeving van het pand. De activiteiten geven een onveilig gevoel. Daarnaast is het gevaarlijk. Naast een verhoogde kans op brand- en waterschade, treffen criminelen elkaar bijvoorbeeld in een woonomgeving.

VvE-managers

Een specifieke tak van sport zijn de managers van Verenigingen van Eigenaren. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een organisatie die zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een appartementencomplex. Een VvE heeft een bestuur dat de taken van de VvE uitvoert. Soms huurt de VvE hier een externe partij voor in. VvE-managers moeten alert zijn op de risico’s die kunnen ontstaan bij de verhuur van 1 of meerdere woningen in een appartementencomplex. In appartementencomplexen waar naast de eigenaren die hun woning zelf bewonen ook woningen worden verhuurd (zogenaamde gespikkelde wooncomplexen) spelen vergelijkbare risico’s.

Maatregelen

  • Zorg voor een uitgebreide screeningsprocedure  van potentiële huurders
  • Screen opdrachtgevers (aangesloten bij branchevereniging)
  • Screen personeel (voor en tijdens dienstverband)
  • Zorg voor functiescheiding van interne processen
  • Maak medewerkers bewust van risico’s, zorg dat zij signalen herkennen en kennis hebben van de meldingsprocedure (training)
  • Houd toezicht op locatie
  • Informeer huurders/VvE’s (sociale controle)
  • Stel een gebruikersverklaring en huishoudelijk reglement op (VvE)
  • Sluit aan bij branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL)

Vastgoedmanagement Nederland

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) is de branchevereniging voor vastgoed- en VvE-managers in Nederland. De aangesloten vastgoed- en VvE-managementorganisaties onderschrijven de VGM NL Gedragscode. 1 van de speerpunten binnen VGM NL is kennisdeling. Het herkennen en voorkomen van criminele activiteiten staat hierbij op de agenda. Bijvoorbeeld door te weten waarop medewerkers moeten letten bij de controle van (vervalste) documenten en welke signalen kunnen duiden op crimineel gebruik van vastgoed.