Ga naar de inhoud

Woningcorporaties

Woningen van woningcorporaties zijn aanzienlijk vaak betrokken bij ondermijnende criminaliteit. Woningcorporaties moeten mensen een goede een veilige woning en woonomgeving bieden.

Flatgebouw. Ter illustratie van het CCV-dossier Vastgoedcriminaliteit.

Het is daarom van belang het verkeerde gebruik ervan tegen te gaan. De meeste misstanden vinden plaats in portiekwoningen en sociale huurwoningen.

Woningcorporaties hebben te maken met huurders die bijvoorbeeld een wietplantage in het pand beginnen. Ook kunnen panden gebruikt worden voor criminele activiteiten, zoals mensenhandel. Daarnaast worden er soms bijvoorbeeld vuurwapens en harddrugs opgeslagen. 

De huurders die hiervoor verantwoordelijk worden gehouden, zijn regelmatig geronseld door criminelen. Wat maakt huurders kwetsbaar om in zee te gaan met criminelen? Onderzoeksorganisatie TNO deed onderzoek naar deze vraag. Bij de aanpak van criminaliteit kunnen woningcorporaties een signalerende functie uitoefenen, omdat medewerkers van woningcorporaties actief zijn in de wijk en in complexen. Zij kunnen nog meer doen in het herkennen van de kwetsbaarheden en het voorkomen van crimineel pandgebruik. De flyer ‘Kwetsbare huurders herkennen en crimineel pandgebruik voorkomen’ laat zien wat kenmerkend is voor een kwetsbare huurder en biedt praktische tips.

Maatregelen

Zet ondermijning op de agenda:

  • Borg het onderwerp binnen een functie of afdeling.
  • Maak werkafspraken met zorginstellingen.
  • Verzorg scholing over dit onderwerp.
  • Organiseer een overleg tussen de gemeente en de woningcorporatie waarbij op beleidsniveau zaken kunnen worden gesignaleerd. Het gaat dan onder andere om het uitspreken van behoeftes en het versterken van de mogelijkheden tot het doen van meldingen en bewustwordingstrajecten. De gemeente en de woningcorporatie kunnen met elkaar in gesprek gaan (delen van kennis, ervaring en goede voorbeelden), een basis leggen en afspraken maken over wat eenieder vanuit de eigen rol kan bijdragen aan de vraagstukken.
  • Wissel op basis van convenanten informatie uit en werk samen met de gemeente en politie.

Pak ondermijning aan:

Screen potentiële huurders en zorg voor passende algemene huurvoorwaarden. Een partij als Woonbron hanteert bijvoorbeeld strenge algemene huurvoorwaarden voor ondermijnende activiteiten. Voor drugsgerelateerde activiteiten hanteert de woningbouwcorporatie een zerotolerancebeleid: iedere overtreding van de Opiumwet wordt aangepakt. Vaak wordt er samen met de gemeente ingegrepen met een sluiting en een buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst. De algemene huurvoorwaarden van Woonbron zijn hiervoor de basis. De voorheen lastig leesbare teksten zijn recent omgezet naar eenvoudigere taal. Dit helpt om huurders weerbaarder te maken tegen de verleidingen van ondermijnende activiteiten. Ook helpt het medewerkers om de eigen regelgeving goed toe te kunnen passen.

9.2 U pleegt geen misdrijf of overtreding in (de buurt) van de woning
Ook geeft u geen reden voor de overheid om op te treden, omdat u iets illegaals doet. Dat heet bestuursdwang. Doet u dit toch? Dan zeggen wij uw huurovereenkomst op en ontruimen wij uw woning.

9.3 U mag geen drugs maken of verkopen in de (buurt van de) woning
U mag niets doen wat verboden is in de Opiumwet en te maken heeft met drugs. Bijvoorbeeld handelen in drugs. Of hennep kweken in de woning, kelder of op het balkon of dak. Doet u dit toch? Dan zeggen wij uw huurovereenkomst op en ontruimen wij uw woning.

9.4 U mag geen terroristische activiteiten in de woning voorbereiden of wapens in de woning hebben
U mag niets doen wat verboden is in de Wet wapens en munitie. Bijvoorbeeld wapens of munitie in de woning hebben zonder vergunning. Doet u dit toch? Dan zeggen wij uw huurovereenkomst op en ontruimen wij uw woning.

9.6 Het heeft vervelende gevolgen als u zich niet houdt aan artikel 9.2 tot en met 9.5
U betaalt 1 keer een boete van € 2.500,-.
U betaalt daarnaast € 50,- per dag voor iedere dag dat u zich niet houdt aan dit artikel. U betaalt maximaal € 15.000,-. U betaalt de eventuele winst die u heeft gemaakt aan ons.
• U betaalt eventueel nog een schadevergoeding.

Algemene huurvoorwaarden Woonbron

Maak nieuwe huurders weerbaar:

  • Bespreek met huurders wat ze moeten doen wanneer zij worden benaderd door personen die hun woning willen gebruiken.
  • Organiseer periodieke contactmomenten met huurders.

Zorg ervoor dat misstanden worden gemeld:

  • Zorg dat complexbeheerders, sociaal beheerders, vakmannen etc. criminaliteit kunnen herkennen.
  • Maak anoniem melden bespreekbaar.
  • Werk samen met de wijkagent.

Achtergrondinformatie