Ga naar de inhoud

Institutionele beleggers

Institutionele beleggers kunnen in hun panden geconfronteerd worden met bijvoorbeeld hennepkwekerijen.

Flatgebouw. Ter illustratie van het CCV-dossier Vastgoedcriminaliteit.

Bij constatering van een hennepkwekerij wordt een inval gedaan door de politie, het pand wordt ontruimd en de deur gaat voor meerdere maanden dicht met als gevolg huurderving voor de belegger.

Zowel de illegale activiteiten die hebben plaatsgevonden, als de daarop volgende sluiting/leegstand van het pand geven omwonende huurders/buurtbewoners een onveilig gevoel. Hierdoor kan een woningcomplex of een straat minder aantrekkelijk worden voor huurders. Dat heeft een negatieve invloed op de verhuurmogelijkheden.

Bovendien is er sprake van een verhoogde kans op brand-/waterschade door de aanwezigheid van een hennepkwekerij in een pand. Dit vormt ook voor omwonenden een gevaar. Daarnaast is de materiele schade die door de hennepkwekerij aan een pand wordt veroorzaakt aanzienlijk en lastig te verhalen op de veroorzakers.

Naast hennepkwekerijen worden institutionele beleggers ook weleens geconfronteerd met illegale seks vanuit hun panden. Dit kan omwonenden tijdens de activiteiten en nadat een woning door de politie is ontruimd een gevoel van onveiligheid geven.

Rol

Eigenaren blijven verantwoordelijk voor hun pand. Institutionele beleggers dienen vastgoedmanagers goed te informeren en te instrueren, om zo criminele huurders te weren. 

Maatregelen

 • Maak gebruik van een makelaar of vastgoedmanager die is aangesloten bij een brancheorganisatie als de verhuur wordt uitbesteed.
 • Ga na of de in te schakelen vastgoedmanager met een gedragscode werkt die gebaseerd is op de code van een branchevereniging (VGM-NL).
 • Informeer vastgoedmanagers goed, de eigenaar blijft namelijk verantwoordelijk.
 • Zorg voor het vierogenprincipe bij uitbesteding van de verhuur.
 • Stel beleid op over de normen waaraan partijen met wie transacties worden gedaan moeten voldoen.
 • Zorg ervoor dat potentiële huurders professioneel worden gescreend en dat documenten worden gecontroleerd op echtheid.
 • Zorg voor functiescheiding:
 1. Onderhandeling met (potentiële) huurders over huurovereenkomsten (door portefeuillemanager)
 2. Ondertekening van de huurovereenkomst (door directie)
 3. Registratie van de huuropbrengsten (door administratie en/of externe vastgoedmanager)
 4. Verschillenanalyses tussen realisatie en budget, contractmeters en NEN-meters (door controller).
 • Zorg voor ‘pre-employment screening’ en ‘during-employment screening’ voor medewerkers, waarvan de diepgang van de screening afhankelijk is van de aard van de functie.
 • Zorg voor nauw contact met de vastgoedmanagers om na te gaan hoe zij de zorgplicht voor controlemaatregelen voor witwassen borgen/vastleggen. Vermeld de vastlegging expliciet in de beheerconstructie en monitor dit.
 • Blijf awareness creëren; compliance-afdelingen worden uitgebreid en integriteit is daarbij een belangrijk onderdeel.
 • Maak gebruik van het ‘Three Lines of Defence’-model als onderdeel van de risicobeheersing.
 • De Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD) heeft regels geïntroduceerd voor vergunninghoudende beheerders. De AIFM-richtlijn stelt dat de vergunninghoudende beheerder voor elke beleggingsinstelling een externe bewaarder moet aanstellen met als doel de belangen van de belegger te beschermen.
 • Stel beleid op over fraudeonderzoek; hoe te handelen bij het ontdekken van mogelijke fraude.
 • Meld incidenten binnen de organisatie en bij relevante toezichthouders (AFM/DNB/FIU) op basis van de incidentenregeling en klokkenluidersregeling. Meld ernstige integriteitsincidenten ook bij IVBN/CvTI.
 • Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme- (Wwft)/Sanctiewet 1977- (Sw) verplichtingen voor beheerders vastgoedbeleggingsinstellingen: Beleggingsondernemingen en bijkantoren zijn verplicht de periodieke vragenlijst Wwft en Sw in te vullen. Zij krijgen vervolgens algemene aanbevelingen van de branche van de toezichthouder teruggekoppeld.
 • Incasseer huurpenningen op de bankrekeningen van de eigenaar, waarbij de externe vastgoedmanager slechts inzage heeft voor registrerende doeleinden. Zorg voor separate bankrekeningen voor de exploitatiekosten met een saldo afgestemd op de verwachte uitgaven.
 • Bij de beheersing van frauderisico’s is ook een rol weggelegd voor de externe accountant. De accountant is volgens haar beroepsstandaarden (NV COS 240) verplicht om voorafgaand aan een controle van de jaarrekening een risicoanalyse uit te voeren. In deze risicoanalyse zal de accountant aandacht schenken aan het risico op fraudes die van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.

Achtergondinformatie