Ga naar de inhoud

Prioriteiten regionaal beleidsplan: Midden-Nederland

  • Cybercrime
  • Ondermijning
  • Zorg en Veiligheid

Veiligheidsstrategie 2019-2022

Regionaal samenwerkingsverband

Bureau Regionale veiligheidsstrategie (RVS) is een bureau van en voor de 39 gemeenten binnen deze regio, het Openbaar Ministerie en de Politie van Midden-Nederland. De missie van Bureau RVS is het netwerk van veiligheidspartners laten excelleren. Bureau RVS ondersteunt de veiligheidspartners om effectief de krachten te bundelen in het veiliger maken van de regio. Dat doen zij door:

  • het ondersteunen van de taskforces of werkgroepen die de aanpak van de prioriteitsthema’s uit de Veiligheidsstrategie versnellen,
  • het bewaken, rapporteren en agenderen van de voortgang van de Veiligheidsaanpak,
  • het delen van kennis en informatie via de website www.rvsmiddennederland.nl
  • het organiseren van (themagewijze) netwerkbijeenkomsten
  • doe-kracht te organiseren: praktische hulp in de aanpak van veiligheidsproblemen door medewerkers van bureau RVS, aangevuld met studenten Integrale Veiligheidskunde.
  • De Midden-Nederland academy met aanbod voor de regionale samenwerkingspartners

De veiligheidsaanpak is met lokaal maatwerk het meest effectief. Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van veiligheid. Onveiligheid trekt zich echter weinig aan van gemeentegrenzen. Daarom is het efficiënter en effectiever het lokale maatwerk in een bredere context in te bedden.

Veiligheidspartners