Ga naar de inhoud

Prioriteiten regionaal beleidsplan: Noord-Holland

  • Mensenhandel 
  • Cybercrime 
  • Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) 
  • Zorg en Veiligheid
  • Ondermijning 
  • Aanpak alcoholmisbruik

Regionaal samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord-Holland heeft vanaf heden Noord-Holland Samen Veilig. De 36 gemeenten van de regio, de politie-eenheid en het Openbaar Ministerie in Noord-Holland bundelen hun krachten. Het NHSV is in het leven geroepen om de samenwerking te ondersteunen in de aanpak van de belangrijkste veiligheidsvraagstukken in Noord-Holland (2019-2022), zoals aanpak alcohol, mensenhandel, cybercriminaliteit, CTER (contra terrorisme, extremisme en radicalisering), Zorg en veiligheid, Ondermijning. Veel onderwerpen en dus ook aanpakken haken op elkaar in en vanuit het regionale samenwerkingsverband kunnen alle ontwikkelingen goed in de gaten gehouden worden. Het NHSV is een netwerkorganisatie., Vanuit de inhoud werken partijen samen om tot resultaten te komen. Het NHSV organiseert een projectmatige, integrale aanpak op elk van de genoemde thema’s. Het NHSV regisseert de planvorming, agendering en besluitvorming en ziet toe op het invoeren van de afgesproken maatregelen. De burgemeesters fungeren als voortrekker.

Veiligheidspartners