Ga naar de inhoud

Prioriteiten regionaal beleidsplan: Rotterdam

De geprioriteerde veiligheidsthema’s zijn:

  • Gedigitaliseerde criminaliteit/cyber
  • Maatschappelijk ongenoegen (radicalisering, polarisatie, maatschappelijke onrust)
  • Mensenhandel
  • Zorg en veiligheid
  • Jeugd en veiligheid

De VeiligheidsAlliantie (VAR) regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam. De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met de politie, het OM en andere partners in een regionale context te bekijken én aan te pakken.

Veiligheidspartners