Ga naar de inhoud

Regionale samenwerkingsvormen bij aanpak criminaliteit

Binnen de regio’s bestaan verschillende samenwerkingsvormen. De belangrijkste samenwerkingsvormen zijn:

  • Regionaal samenwerkingsverband: bestaat uit gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM). Het fungeert als platform om kennis, ervaring en deskundigheid uit te wisselen. Daarnaast signaleert het platform nieuwe trends, agendeert het onderwerpen en is de spil bij de ondersteuning van de veiligheidsprioriteiten uit het Regionaal Beleidsplan.
  • Regionaal Informatie en Expertise Centra (RIEC): richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het RIEC verbindt informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het RIEC, samen met het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC), de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.
  • Zorg- en Veiligheidshuis: brengt partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, de gemeente en bestuur samen voor de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.
  • Platform Veilig Ondernemen (PVO): verbindt politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers. Samen werken zij aan oplossingen van veiligheidsproblemen voor ondernemer, personeel én klanten.
  • Veiligheidsregio: hierin werken verscheidene besturen en diensten samen op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid.