Ga naar de inhoud

Prioriteiten regionaal beleidsplan: Amsterdam

  • Top600/Top1000 en High Impact Crimes (HIC)
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Intimidatie in de woonomgeving: treiteraanpak
  • Discriminatie, waaronder hate crimes
  • Radicalisering en polarisatie
  • Misstanden prostitutie, mensenhandel en zeden
  • Ondermijning
  • Toezichts- en handhavingsprioriteiten
  • Lokale actualiteiten

Veiligheidspartners